Utställare

Här kommer du snart att hitta alla utställande gymnasieskolor, företag och branscher. Innan du tittar på olika skolor är det en bra idé att genomföra uppgifterna under tema 1: "Jag och mitt gymnasieval". Där lär du dig bland annat mer om vilka olika program som finns och vad de kan leda till.