Vill ditt företag synas för grundskoleelever och unga arbetssökande?

Vi utvecklar Gymnasiedagarna & Future Skills för att, tillsammans med er utställare, bidra till välgrundade studie- och yrkesval för unga i regionen.

Här har vi samlat länkar och info som är bra att ha för dig som ska medverka på Gymnasiedagarna och Future Skills – regionens viktigaste strategiska och operativa mötesplats för kompetensförsörjning.

Under 2021 skapar vi en mötesplats som sträcker sig över hela läsåret. Vi går från att arrangera en mässa under tre dagar till att finnas med under hela gymnasievalet. Vi presenterar Gymnasiedagarna & Future Skills 365 – en förlängning av mötesplatsen.

Med Gymnasiedagarna & Future Skills 365 tar vi fasta på det viktigaste – det personliga mötet. Under 2021 väljer vi att fokusera på att, genom tydliga insatser, fördjupat samarbete med grundskolan och inspirerande temaveckor, ge er som medverkande utställare nya möjligheter att möta elever, vårdnadshavare och skolpersonal under hela hösten.

Genom det nya upplägget ser vi till att grundskoleelever och unga arbetssökande är ännu bättre förberedda inför det digitala mötet med er den 26–28 oktober. Under de dagarna bjuder vi in till en späckad mötesplats, där ni som utställare får möjlighet att chatta med besökare och presentera ert utbud.

Mer information om höstens upplägg hittar du här

Det här ingår:

 • Möjlighet att nå ut till och samtala med unga arbetssökande, elever i åk. 8 och åk 9 samt vårdnadshavare. Tidigare år har Gymnasiedagarna & Future Skills lockat uppemot 25 000 besökare.
 • Möjlighet att delta och synas i material och aktiviteter under hela hösten.
 • Presentation och exponering av er bransch/företag på mötesplatsen Gymnasiedagarna & Future Skills.
 • Länkning till hemsida, kontaktuppgifter och sociala medier etc.
 • Individuell chatt med besökarna i montern.
 • Presentation av aktiviteter (ex. webbinarier, livesändning och tävlingar) under tre dagar i oktober.
 • Utvecklad kategoriserings- och sökfunktion.
 • Koppling till relaterade utställare bland program och gymnasieskolor.
 • Vanliga frågor och svar.
 • Material finns kvar på hemsidan för elever och unga arbetssökande att ta del av fram till mars 2022.
 • Möjlighet till samlingsmonter med upp till tre företag i samma bransch. Större samlingsmonter offereras separat.
 • Besökarstatistik från mötesplatsen.
 • Medverkan på 4:e dagen (värde 5000 kr).

Samtal och möten i fokus den 26–28 oktober

Så vad innebär det egentligen att vi även i år erbjuder en digital mötesplats? Den främsta skillnaden är förstås att ni istället för att resa till mässan kommer att använda en dator för att besöka oss.  Besökare kommer fortfarande få möjlighet att träffa  er samt regionens gymnasieskolor, men nu i form av digitala möten och individuella chattar.

De möten och samtal som äger rum på mässan, som är en så viktig del för ett väl underbyggt studie- och yrkesval, kommer därmed fortsatt att vara en viktig del av mötesplatsen. Inför årets evenemang har vi dessutom sett till att bland annat utveckla hemsidans sök- och kategoriseringsfunktion, de individuella chattarna samt kopplingen mellan skoldelen och Future Skills. Öppettiderna är kl. 08.00 -19.00 alla dagar.

Digital förträff den 31 augusti

Den 31 augusti bjuder vi in er samt skolpersonal från regionens grundskolor till en digital förträff. Tillsammans med er utställare kommer vi informera om höstens aktiviteter och låta skolpersonalen lära sig mer om era spännande branscher och yrken.

Gymnasiedagarna 4:e dagen 

Den 18 november samlar vi de skolor som erbjuder utbildningar inom gymnasiesärskolan till Gymnasiedagarna 4:e dagen. Här kan alla som ska söka till gymnasiesärskolan träffa skolorna i en lugnare miljö. 

I och med att 4:e dagen sker i ett mindre format, kommer denna mötesplats fortfarande att äga rum i fysiskt format. I år kommer vi även att ha öppet under dagtid. Mer information kommer! 

Frågor och svar om chatten 

Du får en skrivbordsnotifikation.

Ja.

Ja, exempelvis undersköterska.

Ja, du kan ha ett fast meddelande överst i chatten som blir synligt för besökaren när chattfönstret öppnas. Det går enkelt att uppdatera och ändra vid behov.

Ja, det går.

Upp till 10 personer.

Det går att klistra in länkar i chatten. Det går inte att skicka bilder.

Det ser ut som att du är tillgänglig. Det finns inget kösystem. Ditt chattsvar poppar upp i separat fönster på skärmen till den som ställt frågan även om vederbörande har lämnat montern. Klickar besökaren på chattfönstret så hamnar besökaren igen i chattkonversationen och i montern.

Du som utställare kan klistra in en videotjänstlänk i chatten. Exempelvis Teams eller Google Meet.

Nej, inte mejlad till individuell person. Utställaren kan ladda ner en excel-fil av konversationen per person för varje som har svarat.

Nej, det är besökaren som initierar en chatt.

Vi har support-chatt som du kan vända dig till under mässan där personer från IT-maskinen och Göteborgsregionen (GR) finns representerade. Där hjälper vi dig så snart vi kan!

Ja.

Nej.

Ja, det kommer att finnas.

Antal chattar, fördelning av chattar över dagen, antal chattar per person, antal initierade chattar och antal chattar som har lett till samtal.

Ja, du kan slå av en persons möjligheter att chatta.

Skicka ett mejl med en screenshot på chattdialogen till Göteborgsregionen (GR): support@goteborgsregionen.se