Årets digitala Gymnasiedagarna & Future Skills

Vi utvecklar mötesplatsen Gymnasiedagarna & Future Skills för att, tillsammans med er utställare, bidra till välgrundade studie- och yrkesval för regionens grundskoleelever.

Här har vi samlat länkar och info som är bra att ha för dig som ska medverka på Gymnasiedagarna och Future Skills – regionens viktigaste strategiska och operativa mötesplats för kompetensförsörjning.

Under 2021 skapar vi en mötesplats som sträcker sig över hela läsåret. Vi går från att arrangera en mässa under tre dagar till att finnas med under hela gymnasievalet. Vi presenterar Gymnasiedagarna & Future Skills 365 – en förlängning av mötesplatsen. 

Med Gymnasiedagarna & Future Skills 365 tar vi fasta på det viktigaste – det personliga mötet. Under 2021 väljer vi att fokusera på att, genom tydliga insatser, fördjupat samarbete med grundskolan och inspirerande temaveckor, ge er som medverkande utställare nya möjligheter att möta elever, vårdnadshavare och skolpersonal under hela hösten. 

Genom det nya upplägget ser vi till att grundskoleelever och unga arbetssökande är ännu bättre förberedda inför det digitala mötet med er den 26–28 oktober. Under de dagarna bjuder vi in till en späckad mötesplats, där ni som utställare får möjlighet att chatta med besökare och presentera ert utbud.

Mer information om höstens upplägg hittar du här

Det här ingår för er:

 • Presentation och exponering av er skola, inkl. länkning till hemsida, öppet hus-tider, sociala medier etc. 
 • Individuell chatt med besökarna 
 • Länksamling 
 • Presentation av aktiviteter (ex. livesändning) 
 • Utvecklad kategoriserings- och sökfunktion  
 • Intresseanmälan med kontaktuppgifter 
 • Koppling till relaterade utställare i Future Skills 
 • Vanliga frågor och svar 
 • Besöksstatistik 
 • Möjlighet för besökare att favoritmarkera utställare 
 • Exponering i förberedande material, ex. lärarhandledningen

Samtal och möten i fokus den 26–28 oktober

Så vad innebär det egentligen att vi även i år erbjuder en digital mötesplats? Den främsta skillnaden är förstås att ni istället för att resa till mässan kommer att använda en dator för att besöka oss.  Besökare kommer fortfarande att träffa  er gymnasieskolor och personer från regionens företag och organisationer, men nu i form av digitala möten och individuella chattar. 

De möten och samtal som äger rum på mässan, som är en så viktig del för ett väl underbyggt studie- och yrkesval, kommer därmed fortfarande vara en viktig del av mötesplatsen. Inför årets evenemang har vi dessutom sett till att bland annat utveckla hemsidans sök- och kategoriseringsfunktion, de individuella chattarna samt kopplingen mellan skoldelen och Future Skills – det vill säga mötesplatsens arbetsmarknadsdel. Öppettiderna är kl. 08.00 -19.00 alla dagar. 

Gymnasiedagarna 4:e dagen den 18 november

Vill ni träffa och prata med elever som ska söka till gymnasiesärskolan i en lugnare miljö? Då är ni varmt välkomna att medverka på Gymnasiedagarna 4:e dagen! Under en hel dag och kväll får elever som ska söka till gymnasiesärskolan, i lugn och ro, träffa både gymnasieskolor för att lära sig mer om olika program, och representanter från regionens arbetsmarknad för att se de möjligheter som finns efter gymnasiet. Mässan arrangeras tre veckor efter den digitala upplagan av Gymnasiedagarna & Future Skills, som ett komplement till den information som ges om gymnasiesärskolan under mässans ordinarie tre dagar. 

I och med att 4:e dagen är en mindre tillställning kommer mässan att äga rum i fysiskt format – på plats i Göteborgsregionens lokaler. Beroende på hur smittoläget utvecklar sig kommer vi givetvis vidta nödvändiga åtgärder och även se till att dela in mässan i bokningsbara pass. 

Frågor och svar om chatten 

Du får en skrivbordsnotifikation.

Ja.

Ja, exempelvis undersköterska.

Ja, du kan ha ett fast meddelande överst i chatten som blir synligt för besökaren när chattfönstret öppnas. Det går enkelt att uppdatera och ändra vid behov.

Ja, det går.

Upp till 10 personer.

Det går att klistra in länkar i chatten. Det går inte att skicka bilder.

Det ser ut som att du är tillgänglig. Det finns inget kösystem. Ditt chattsvar poppar upp i separat fönster på skärmen till den som ställt frågan även om vederbörande har lämnat montern. Klickar besökaren på chattfönstret så hamnar besökaren igen i chattkonversationen och i montern.

Du som utställare kan klistra in en videotjänstlänk i chatten. Exempelvis Teams eller Google Meet.

Nej, inte mejlad till individuell person. Utställaren kan ladda ner en excel-fil av konversationen per person för varje som har svarat.

Nej, det är besökaren som initierar en chatt.

Vi har supportchatt som du kan vända dig till under mässan. Där hjälper vi dig så snart vi kan!

Ja.

Nej.

Ja, det kommer att finnas.

Antal chattar, fördelning av chattar över dagen, antal chattar per person, antal initierade chattar och antal chattar som har lett till samtal.

Ja, du kan slå av en persons möjligheter att chatta.

Skicka ett mejl med en screenshoot på chattdialogen till Göteborgsregionen (GR): support@goteborgsregionen.se