Så gör du för att söka till gymnasiet

På den här sidan hittar du goda råd och användbar information inför gymnasievalet. Vi guidar dig även steg för steg, så att du får full koll på hur det går till när man söker till gymnasiet. Kom ihåg att du alltid kan kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola om du har frågor.

Gymnasievalet – steg för steg

Dags för digitala Gymnasiedagarna & Future Skills

Den 26–28 oktober samlar vi gymnasieskolor, studieyrkesvägledare, språkguider samt olika branscher och företag för årets digitala Gymnasiedagarna & Future Skills. Genom individuella chattar får du möjlighet att ställa frågor om program och skolor. Öppettiderna är 08.00–19.00 alla dagar.

Dags för öppet hus!

Efter den digitala mässan drar skolornas öppna hus igång. Spana in datum och tider under aktiviteter här på gymnasiedagarna.

Fjärde dagen

På Fjärde dagen får du som ska söka in till gymnasiesärskolan möjlighet att träffa regionens skolor. Fjärde dagen blir även i år en fysisk mässa i det lilla formatet på GR, Anders Perssonsgatan 8 i Göteborg.

Nu startar ansökningsperioden!

Från och med idag kan du som är folkbokförd och går i skola i Göteborgsregionen registrera din gymnasieansökan på webben. Där kan du även se vilka skolor och program du kan välja mellan. Den utbildning du helst vill gå väljer du som första val. Inloggningsuppgifter har skickats hem till dig via post.

Sista ansökningsdagen

Idag är sista dagen du som elev kan söka till gymnasiet via webben. Om du vill göra ändringar efter det här datumet kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Preliminärt antagningsbesked meddelas

Nu kan du logga in på ansökningswebben för att se ditt preliminära antagningsbesked! Om du vill göra ändringar i din ansökan till gymnasiet kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Sista dagen att göra ändringar

Idag är sista dagen som din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig göra ändringar i gymnasievalet innan ansökningsperioden stänger. Se därför till att höra av dig till din SYV i god tid innan den 1 juni.

Slutantagningen är färdig

Nu är slutantagningen klar! Logga in på webben för att se vilken skola och program du har kommit in på. Du kan endast bli antagen till en utbildning. Glöm inte att du måste svara på ditt antagningsbesked.

Sista svarsdatumet för slutantagnings­beskedet

Idag är sista dagen att svara på antagningsbeskedet och därmed tacka ja till din plats.

Reservantagningen öppnar

Från och med idag börjar gymnasieantagningen fylla på gymnasieskolornas lediga platser med elever som står i reservkö. Om du hamnat som reserv och får ett förändrat antagningsbesked meddelas du både via e-post och via ansökningswebben – håll utkik.

Reservantagningen stänger

Reservantagningen till Göteborgsregionens gymnasieskolor avslutas och i samband med det stänger även inloggningen till ansökningswebben.

Vanliga frågor

Du som går i årskurs nio och är folkbokförd i och går skola i Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter hemskickade med post, inför att ansökningsperioden startar i december. Följ instruktionerna i brevet för att logga in på Göteborgsregionens ansökningswebb www.indra2.se

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med. Betygsvärden: A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 (det vill säga inte godkänt) På Skolverkets webb kan du få hjälp med uträkningen. Titta gärna på avsnitt 2 av Vägen mot valet, där studie- och yrkesvägledaren Glenn reder ut hur det ligger till med meritvärde och behörighet.

Behörigheten är olika beroende på vilket program du söker. För att vara behörig till de 12 yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i:
– svenska/svenska som andraspråk
– engelska matematik

… plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Du är behörig till ett högskoleförberedande program om du har minst E i betyg i:
– Svenska eller svenska som andraspråk
– Engelska
– Matematik

… och i minst nio ämnen till (vissa program kräver att speciella ämnen ingår i de nio ämnena). Till vissa högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i speciella ämnen för att vara behörig att söka.

För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena med minst E i betyg.

För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska geografi, historia, religion och samhällsvetenskap ingå i de nio ämnena med minst E i betyg.

Missa in avsnitt 2 av Vägen mot valet, där studie- och yrkesvägledaren Glenn reder ut hur det ligger till med behörighet och antagning.

Om du inte är behörig till nationella program kan du söka till ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram du ska söka till beror bland annat på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på. Prata med din studie-och yrkesvägledare om introduktionsprogram.

Missa in avsnitt 6 av Vägen mot valet, där studie- och yrkesvägledaren Maria berättar om vad som händer – och vilka vägar det finns att ta – om man inte är behörig till ett nationellt program.

Om du är folkbokförd i Sverige kan du ansöka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning. Om du inte är folkbokförd i Sverige utan exempelvis asylsökande kan du ansöka till en gymnasieutbildning om den påbörjas innan du har fyllt 18 år. Om du är över 18 år ska din hemkommun först besluta om du har rätt till utbildning.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Titta gärna på avsnitt 8 av Vägen mot valet, där Lena och Lisbeth, som båda arbetar som studie- och yrkesvägledare, berättar mer om hur det fungerar med gymnasiesärskolan.

Vägen mot valet – en serie om gymnasievalet

Hur fungerar det med meritpoäng? Vilka jobb kommer efterfrågas i framtiden? Och hur kan jag stötta mitt barn på bästa sätt i gymnasievalet? Allt det, och mycket mer, får du svar på i Vägen mot valet!

Vägen mot valet är en helt ny programserie i 14 delar som bland annat ger dig som vårdnadshavare tips om hur du på bästa sätt kan stötta någon som ska välja. Varje avsnitt gästas av experter som delar med sig av information om ämnen som meritpoäng, behörighet, vidare studier och framtidens arbetsmarknad.

Vägen mot valet ersätter de föräldramöten som tidigare hållits i samband med gymnasiemässan.

Obs! Du måste godkänna cookies för att kunna se filmerna här på sidan. 

Avsnitt 1: ”Hur kan jag stötta mitt barn på bästa sätt?”

Avsnitt 2: ”Behörighet och meritvärde – hur fungerar det?”

Avsnitt 3: ”Vad händer om jag och mitt barn inte är överens?”

Avsnitt 4: ”Skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program?”

Avsnitt 5: ”Vilka program kan leda till jobb direkt efter gymnasiet?”

Avsnitt 6: ”Obehörig till ett nationellt program, vad händer då?”

Avsnitt 7: ”Hjälp mig förstå det svenska utbildningssystemet”

Avsnitt 8: ”Gymnasiesärskolan, jag vill veta mer!”

Avsnitt 9: ”Om mitt barn inte klarar gymnasieexamen, vad händer då?”

Avsnitt 10: ”Framtidens arbetsmarknad, vilka kompetenser kommer efterfrågas?”

Avsnitt 11: ”Hjälp mig förstå de nya jobben inom digitalisering och smart teknik”

Avsnitt 12: ”Högre studier på universitet och högskolan, hur fungerar det?”

Avsnitt 13: Information om gymnasievalet på arabiska

Avsnitt 14: Information om gymnasievalet på engelska

Mer från Gymnasiedagarna & Future Skills

Högstadieligan
Vill du ha chans att vinna 1000 kr? Delta i Högstadieligan!

oktober 26, 2021

Spelar du League of Legends eller Rocket League? Vill du vara med ...
Nästa sida: Vem vinner Yrkeskampen?
Vem vinner delfinalen av Yrkeskampen?

oktober 26, 2021

Nu avgörs delfinalen av Yrkeskampen – årets viktigaste och roligaste skoltävling för ...
Årets handledningsmaterial
Årets handledningsmaterial är här

oktober 19, 2021

Lärare och vårdnadshavare – se hit! Nu är äntligen årets handledningsmaterial för ...
Rosa neonskylt i form av en pratbubbla med texten "Hello" skrivet i mitten
Information på olika språk

oktober 13, 2021

Snart går årets Gymnasiedagarna & Future Skills av stapeln. Via länkarna nedan hittar ...