Så gör du för att söka till gymnasiet

På den här sidan kommer du snart att kunna hitta goda råd och användbar information inför gymnasievalet. Vi guidar dig även steg för steg, så att du får full koll på hur det går till när man söker till gymnasiet. Kom ihåg att du alltid kan kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola om du har frågor.

Gymnasievalet – steg för steg

Tema 1: Jag och mitt gymnasieval

Under höstens första tema får du en introduktion inför ditt gymnasieval. Du kommer bland annat få bekanta dig med olika gymnasieprogram och se vilka jobb dina intressen kan leda till. Genom bokningsbara workshops får du och din klass dessutom möjlighet att träffa gymnasieelever som vet hur valet går till. Tema 1 äger rum under vecka 37.

Tema 2: Jag och mitt framtida jobb

Höstens andra tema handlar om arbetslivet och de möjligheter som väntar i framtiden. Veckan bjuder bland annat på information om olika yrken och digitala studiebesök på spännande företag. Genom aktiviteter som din lärare bokar kan du dessutom få tips på hur du skriver ett CV, hur du söker jobb, hur du kan spara pengar och vad lån innebär. Tema 2 äger rum under vecka 40.

Dags för digitala Gymnasiedagarna & Future Skills

Den 26–28 oktober samlar vi regionens gymnasieskolor, studieyrkesvägledare, språkguider samt olika branscher och företag för årets digitala Gymnasiedagarna & Future Skills. Genom individuella chattar får du möjlighet att ställa frågor om program och skolor. Öppettiderna är 08.00–19.00 alla dagar.

Fjärde dagen

På Fjärde dagen får du som ska söka in till gymnasiesärskolan möjlighet att träffa regionens skolor. Fjärde dagen blir även i år en fysisk mässa i det lilla formatet på GR, Anders Perssonsgatan 8 i Göteborg.

Nu startar ansökningsperioden!

Från och med idag kan du som är folkbokförd och går i skola i Göteborgsregionen registrera din gymnasieansökan på webben. Där kan du även se vilka skolor och program du kan välja mellan. Den utbildning du helst vill gå väljer du som första val. Inloggningsuppgifter har skickats hem till dig via post.

Sista ansökningsdagen

Idag är sista dagen du som elev kan söka till gymnasiet via webben. Om du vill göra ändringar efter det här datumet kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Vanliga frågor

Du som går i årskurs nio och är folkbokförd i och går skola i Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter hemskickade med post, inför att ansökningsperioden startar i december. Följ instruktionerna i brevet för att logga in på Göteborgsregionens ansökningswebb www.indra2.se

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du har läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med. Betygsvärden: A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0 (det vill säga inte godkänt) På Skolverkets webb kan du få hjälp med uträkningen. Titta gärna på avsnitt 2 av Vägen mot valet, där studie- och yrkesvägledaren Glenn reder ut hur det ligger till med meritvärde och behörighet.

Behörigheten är olika beroende på vilket program du söker. För att vara behörig till de 12 yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i: – svenska/svenska som andraspråk – engelska matematik ... plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst. Du är behörig till ett högskoleförberedande program om du har minst E i betyg i: – Svenska eller svenska som andraspråk – Engelska – Matematik ... och i minst nio ämnen till (vissa program kräver att speciella ämnen ingår i de nio ämnena). Till vissa högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i speciella ämnen för att vara behörig att söka. För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena med minst E i betyg. För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska geografi, historia, religion och samhällsvetenskap ingå i de nio ämnena med minst E i betyg. Missa in avsnitt 2 av Vägen mot valet, där studie- och yrkesvägledaren Glenn reder ut hur det ligger till med behörighet och antagning.

Om du inte är behörig till nationella program kan du söka till ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram du ska söka till beror bland annat på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på. Prata med din studie-och yrkesvägledare om introduktionsprogram. Missa in avsnitt 6 av Vägen mot valet, där studie- och yrkesvägledaren Maria berättar om vad som händer – och vilka vägar det finns att ta – om man inte är behörig till ett nationellt program.

Om du är folkbokförd i Sverige kan du ansöka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning. Om du inte är folkbokförd i Sverige utan exempelvis asylsökande kan du ansöka till en gymnasieutbildning om den påbörjas innan du har fyllt 18 år. Om du är över 18 år ska din hemkommun först besluta om du har rätt till utbildning.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Titta gärna på avsnitt 8 av Vägen mot valet, där Lena och Lisbeth, som båda arbetar som studie- och yrkesvägledare, berättar mer om hur det fungerar med gymnasiesärskolan.

Nästa sida: afs.se
Är du redo för ditt livs äventyr?

september 13, 2021

… Sök till ett utbytesår med AFS Interkultur! Nyfiken på att vara […]
Nästa: Film om stress
Film om gymnasiestress

september 13, 2021

Tonårstiden i sig innebär stora förändringar och utmaningar. En av dessa förändringar […]
Rosa neonskylt i form av en pratbubbla med texten "Hello" skrivet i mitten
Information på olika språk

september 13, 2021

Snart går årets Gymnasiedagarna & Future Skills av stapeln. Via länkarna nedan hittar […]
Nästa sida: Vägen mot valet
Vägen mot valet – en serie om gymnasievalet

september 13, 2021

Hur fungerar det med meritpoäng? Vilka jobb kommer efterfrågas i framtiden? Och […]