Tillgänglighet för gymnasiedagarna.se

Göteborgsregionen (GR) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda sig av gymnasiedagarna.se. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska kunna ta del av innehållet och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För gymnasiedagarna.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gymnasiedagarna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via digg.se/tdosanmalan och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • De videor som förekommer på hemsidan är textade men inte syntolkade [WCAG 1.2.3 (A)]
 • Alla pdf-dokument är inte helt tillgängliga

Problem vid användning utan synförmåga och/eller nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det går inte att hantera all funktionalitet med enbart tangentbordet och det kan därmed vara svårt att navigera sig för den som behöver externa hjälpmedel.
  [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Det händer att markören fastnar vid tangentbordsnavigation.
  [WCAG 2.1.2 (A)]
 • Det finns inte möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll som exempelvis menyer.
  [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Det saknas en logisk tab-ordning.
  [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Det finns ingen markering över vilket fält som är i fokus.
  [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Text på samtliga knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsabara etiketter.
  [WCAG 2.5.3 (A)]
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte med vissa hjälpmedel.
  [WCAG 4.1.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det är inte möjligt för användaren att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.
  [WCAG 1.4.12 (AA)]
 • Vissa sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande. [WCAG 1.4.10 (AA)]

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av gymnasiedagarna.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2021.