Rensa alla

Gymnasieskolor

Träffa regionala och nationella gymnasieskolor

På Gymnasiedagarna och Future Skills skoldel träffar du representanter från merparten av Göteborgsregionens gymnasieskolor samt flera skolor med riksintag.

Detta ger dig en möjlighet att få veta mer om de skolor och program som du kan välja mellan innan du bestämmer hos vilka skolor du vill på på öppet hus.

Visa på utställarkarta

Alströmergymnasiet

Besök oss i monter
Läs vidare

Gullmarsgymnasiet

Besök oss i monter
Läs vidare

Lerums Gymnasium

Besök oss i monter
Läs vidare

Mimers Hus Gymnasium

Besök oss i monter
Läs vidare

Nösnäsgymnasiet

Besök oss i monter
Läs vidare

Riksgymnasiet Örebro, för döva och hörselskadade

Besök oss i monter
Läs vidare

Vadsbogymnasiet Marinteknikprogrammet

Besök oss i monter
Läs vidare