Liksom tidigare år kommer det i år på vårt virtuella mässgolv finnas möjlighet att boka in ett möte med våra språkguider. Språkguiderna stöttar elever och föräldrar som är nya med svenskan, genom att ge en introduktion till det svenska skolsystemet på elevens modersmål.

Språkguiderna inleder sin guidning med en introduktion som tar 10-15 minuter. De ger då en översikt över det svenska skolsystemet och beskriver vad en gymnasieexamen innebär i Sverige.

De förklarar även vad som skiljer introduktionsprogram från yrkesprogram och högskoleorienterade program och ger information om behörighetskrav till nationella program.

Elev och vårdnadshavare kan även ställa frågor. Kom ihåg att språkguiderna inte är utbildade studie- och yrkesvägledare, det finns därför frågor som de inte kommer kunna svara på. De kan däremot bidra till en ökad förståelse för den information som elev och vårdnadshavare har fått från mässans utställare.

Tillgängliga språk per dag och tid

  • Tisdag den 6 oktober kl. 8.30–16.00 | Arabiska
  • Onsdagen den 7 oktober kl. 8.30–16.00 | Arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja
  • Torsdag den 8 oktober kl. 8.30–11.00 | Arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja

Bokning

Guiderna går att boka in för grupper eller individuellt. Om ni har flera elever/ är flera personer som vill har stöd på samma språk rekommenderar vi att ni gör en gruppbokning.

Boka här: trippus.net/sprakguider-deltagare2020