Spännande samtal när årets medverkande hade förträff inför mässan 2019

Som ni säkert redan har koll på vid det här laget medverkar såväl skolor som branscher och företag på Gymnasiedagarna och Future Skills. I förra veckan sammanstrålade alla för att umgås och höra mer om årets mässa.

Träffen var en del i arbetet för att Gymnasiedagarna och Future Skills ska vara en kvalitativ mötesplats. Syftet var både att gå igenom praktiska detaljer inför årets mässa och att skapa en plats där de medverkande skolorna, företagen och branscherna kunde lära känna varandra och utbyta idéer och tankar.

Lena och Wictoria på scenen vid förträff 2019

Under förmiddagen varvades därför mer praktisk information, med inspiration och en workshop med rundabord-diskussioner mellan skola och arbetsliv.

– Samtalen var en av de bästa grejerna med träffen. Jag har haft lite svårt att greppa varför både skolor och företag ska vara med, men efter diskussionerna vid bordet kändes det mer tydligt. Både vi och företagen vill att eleverna ska få kompetenser som behövs i framtiden och vi har samma utmaningar i att nå eleverna, sa en av deltagarna.

På workshopen diskuterades bland annat hur skola och arbetslivet kan skapa gemensamma samverkansaktiviteter och vilka utmaningar som finns kring kompetensförsörjning.

Information och inspiration

Lena Sjöstrand, projektledare för Future Skills, och Wictoria Kovats, projektledare för Gymnasiedagarna, stod för mycket av den praktiska informationen.

De berättade om årets nyheter och upplägget för mässan, däribland att mässan i år kommer husera i större lokaler på Svenska Mässan och att det sker flera olika satsningar på det kvalitativa besöket.

Bland annat kommer det finnas målgruppsanpassad information för skolan att använda sig av innan, under och efter besöket, även i år kommer det finnas klassrum på plats och på stora scenen kommer det hållas informationsmöten kring gymnasievalet och arbetsmarknaden som vänder sig både till föräldrar och elever.

Bli mer attraktiv som skola eller arbetsgivare

Charles Cinclair från Oddwork stod för en av de mer inspirerande presentationerna. Han pratade kring hur man kan bli mer attraktiv som skola eller arbetsgivare. Fokus låg på employer branding, hur vi idag använder oss av sociala medier och hur skolor och arbetsgivare kan använda sig av sociala medier för att nå elever och medarbetare.

Charles pekade på det viktiga i att arbeta på sin företagskultur, det vill säga de normer, värderingar och attityder som är grunden i företaget, men gick även igenom olika metoder för hur man bäst når ut genom sociala medier.

Koppling mellan introduktionsprogram och vuxenutbildningen

Genom Future Skills nya projektpartner Göteborg Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning kommer det under torsdagen ske flera olika aktiviteter kopplade till regionens vuxenutbildning. Exakt hur dessa aktiviteter ska utformas är i skrivande stund under planering, håll koll på vår Facebook för mer info.

För att uppmärksamma satsningen fanns Margareta Allen, GR:s gymnasiexpert, på plats för att berätta mer om regionens gymnasieutbildningar och dess koppling till vuxenutbildningen.

Utifrån”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen”, som är en sammanställning av gymnasieskolans program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar inom regionen, visade hon regional statistik och berättade mer om yrkespaket.

– För många av dem som går på introduktionsprogram är vuxenutbildningen en möjlighet att komplettera sin utbildning, berättade Margareta Allen.

Rundtur i lokalerna

Dagen avslutades med en presentation av Andreas Wiktorsson och Roger Nöjd från Svenska Mässan. De gick igenom planskissen för de nya lokalerna och därefter fick deltagarna gå på rundvandring för att ta in den nya takhöjden och ytan.