Så hänger mässans två delar ihop!

Sedan år 2000 har regionens gymnasieelever haft möjlighet att besöka Gymnasiedagarna för att träffa regionens gymnasieskolor. 2017 förstärktes mässan med arbetsmarknadsdelen Future Skills, vilket ger en starkare koppling mellan valet av studier och arbetsmarknaden.

I nedan film (som används vid mässans incheckning) förklarar vi mer om hur de två delarna hänger samman och hur du som besökare kan få ut max av ditt besök på mässan! Dessutom har vi här (och i mässans magasin) sammanställt en snabb guide till mässan för att ytterligare förklara de två delarna!

Film som används vid incheckning

 

Snabb guide till mässan

Arbetsmarknadsdel Future Skills (rosa område)

På mässans arbetsmarknadsdel samlas representanter från olika företag, branscher, organisationer och offentlig sektor – tillsammans representerar de runt ett hundratal olika branscher och yrken. Genom olika prova på-aktiviteter och genom samtal med utställarna får du insyn i olika branscher, yrken och yrkesvägar.

Dessutom kan du här lära dig mer om utlandsstudier och under torsdagen finns flera aktiviteter som riktar sig till den som söker jobb, vill byta karriär, studerar på sfi eller läser på komvux.

Skoldel med gymnasieskolor (turkost område)

På mässans skoldel samlas merparten av Göteborgsregionens gymnasieskolor och flera skolor med riksintag. Genom att besöka Gymnasiedagarna och Future Skills får du en chans att träffa skolorna innan du bestämmer vilka skolor du vill besöka på öppet hus.

Så knyter du samman arbetsmarknad och gymnasieval!

På plats finns både Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor. De hjälper dig gärna ta reda på vilka utbildningar som leder till vilka yrken och branscher!

Mer info för dig som vill gå på mässan