Material för nedladdning och nyttiga länkar

Här har vi samlat dokument och länkar som är användbara inför ert besök på Gymnasiedagarna och Future Skills. Tycker du att det är något som saknas?
Kontakta oss gärna med tips!

Material med information om mässan

  Framsida magasin 2019

Mässans magasin 2019

I mässmagasinet för mässan 2019 hittar du tips och fakta kopplat till ditt gymnasieval, såväl som kartor över hallen och öppet hus-tider.

Ladda ner Gymnasiedagarna och Future Skills magasin för 2019 års mässa!

 

Programkartor till mässan

Vet du vilka program du vill veta mer om, men inte vilka skolor som erbjuder respektive program? I våra programkartor ser du program för program vilka skolor som erbjuder programmet.

Programkartor för 2019 års mässa

Programkartor för mässan 2020 publiceras närmare mässan

 

Öppet hus-listor

2019 års mässmagasin är indelat i tre delar: innan, under och efter. I del 3 har vi listat de medverkande skolornas öppet hus-tider och ger dessutom information och tips kopplat till gymnasievalet.

Öppet hus-listor för 2020 publiceras närmare mässan.

Presentation att använda på föräldramöten

En powerpoint-presentation med information om Gymnasiedagarna och Future Skills som pedagoger och studie- och yrkesvägledare kan använda på föräldramöten i årskurs 7-9.

Presentation till vårdnadshavare om Gymansiedagarna och Future Skills 2020

Information om Gymnasiedagarna och Future Skills på fler språk

Tillgängliga språk för nerladdning: dari, persiska, tigrinja, somaliska och arabiska.

Klicka här för att komma till sida för nedladdning

Material och länkar för reflektion och information kring studie- och yrkesval

Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen

På webbplatsen för Göteborgsregionens gymnasieantagningen kan du bland annat se vilka skolor och program som finns att välja mellan, läsa frågor och svar och göra ditt gymnasieval.

Gå till www.indra2.se

 

Göteborgsregionens utbildningskatalog Vad ska jag välja?

Göteborgsregionen sammanställer gymnasieutbudet i en regiongemensam katalog över vilka program
som erbjuds i de 13 medlemskommunerna.

Klicka här för att komma till beställnings/nedladdningssida

Framtidskartor

Ett material som presenterar de 18 gymnasieprogrammen på ett informativt och lättöverskådligt sätt.

Ladda ner:

Högskoleförberedande program på svenska

Högskoleförberedande program på engelska

Högskoleförberedande program på arabiska

Om yrkesprogram på svenska

Om yrkesprogram på engelska

Om yrkesprogram på arabiska

 

Lärarhandledningen Yrken och utbildning

Lärarhandledningen vänder sig till lärare och har tagits fram för att vara ett stöd i skolans arbete med att ge eleverna redskap att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.

Ladda ner här!

Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden

En handledning för arbetsmarknadsfrågor för både lärare, studie- och yrkesvägledare samt arbetslivet.

Klicka här för att ladda ner materialet

#gymnasiemytologin

Skolverkets kampanj bemöter myter om gymnasievalet med fakta.

Läs mer och ladda ner material

DinTalang.se

Kampanjen Din Talang lyfter fram yrkesutbildning som ett smart val. På hemsidan finns bland annat möjlighet att testa din talang och koppla denna till olika yrken och utbildningar.

Klicka här för att komma till din talang