Mässans magasin

Framsida magasin 2019

I mässmagasinet 2019 samlade vi program, information kring gymnasievalet, kartor över mässgolvet och mycket annat!

Magasinen var indelat i tre delar: inför besöket, på plats och efter besöket.

Ladda ner Gymnasiedagarna och Future Skills magasin för 2019 års mässa!

Ladda ner del 2 som innehåller 2019 års programkartor

Ladda ner del 3 av mässans magasin 2019!

Ladda ner infoblad om mässan för vårdnadshavare