Information på olika språk

september 13, 2021

Snart går årets Gymnasiedagarna & Future Skills av stapeln. Via länkarna nedan hittar du PDF:er med information om årets Gymnasiedagarna & Future Skills på fler språk.

 

Språkguide under mässan

Precis som tidigare år finns det möjlighet att boka möte med våra språkguider under den digitala mässan den 26–28 oktober. Språkguiderna stöttar dig som är ny med svenskan och kan ge en introduktion till det svenska skolsystemet på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja och dari. Språkguiderna inleder sin guidning med en introduktion som tar 10-15 minuter. De ger då en översikt över det svenska skolsystemet och beskriver vad en gymnasieexamen innebär.

De förklarar även vad som skiljer introduktionsprogram från yrkesprogram och högskoleorienterade program och ger information om behörighetskrav till nationella program. Kom ihåg att språkguiderna inte är utbildade studie- och yrkesvägledare och det finns därför frågor som de inte kommer kunna svara på.

Tillgängliga språk: Arabiska, Somaliska, Persiska, Tigrinja, Dari

Klicka här för att boka en språkguide!

 

fyra ungdomar – två killar och två tjejer