Förbered klass årskurs 9

För många elever i årskurs 9 är Gymnasiedagarna och Future Skills startskottet på gymnasievalet. Ett besök på mässan är ett enkelt sätt att få igång tankesmedjan kring kommande studie- och yrkesval, både utifrån vilka skolor och program som finns och utifrån framtidens arbetsmarknad.

Nedan har vi listat aktiviteter, tips och övningar att göra tillsammans med klassen – innan, under och efter besöket på mässan.

Innan besöket: Förberedelser i skolan

1. Ett samarbete för skolans personal

På Gymnasiedagarna och Future Skills finns merparten av regionens gymnasieskolor representerade, såväl som representanter för ett 40-tal olika branscher och företag och information om utlandsstudier!

Genom mässans två delar kan eleverna reflektera kring sitt kommande gymnasieval, både utifrån vilka skolor och program som finns att välja mellan och utifrån den arbetsmarknad eleverna ska ut i efter gymnasiet.

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ger möjlighet för samtal kring kommande studie- och yrkesval, både i vägledningssamtal och genom övningar och samtal i klassrummet.

På så vis blir Gymnasiedagarna och Future Skills en viktig del i den vida studie- och yrkesvägledningen. Det vill säga den vägledning som alla professioner i skolan ska bidra till att utveckla.

skolpersonal i möte

2. Introducera mässan

Börja med att berätta för klassen om mässan och varför ni besöka den. För eleverna i årskurs 9 är självklart gymnasieskolorna en viktig del av besöket, men berätta även om arbetsmarknadsdelen Future Skills.

På Future Skills kan de få inspiration kring olika yrkesvägar och lära sig mer om de branscher och yrken som olika gymnasieprogram leder till.

Material att använda er av:

  • Filmen ”Incheckning på Gymnasiedagarna och Future Skills” ger en bra introduktion till mässan, och förklarar hur mässans arbetsmarknadsdel (Future Skills) hänger samman med mässans skoldel.
  • Vi har tagit fram en presentation till vårdnadshavare om Gymnasiedagarna och Future Skills 2020 – denna kan ni givetvis även utgå från när ni introducerar mässan.
  • I mässans magasin har vi samlat mässans program, information kring gymnasievalet, kartor över mässgolvet och mycket annat! (Även 2019 års magasin innehåller mycket matnyttigt kopplat till gymnasievalet)

3. Förbered frågor att ställa till utställarna

Vilka är utställarna på mässan och vad ska eleverna prata med dem om?

Efter att ni har introducerat mässan för eleverna kan det vara bra att låta dem söka information om mässan på egen hand och fundera på vad de vill prata med utställarna om.

Här kan ni använda er av mässans hemsida, där samtliga utställare finns att hitta under menyn utställare. Låt gärna eleverna förbereda frågor att ställa till utställarna.

Tips på frågor att ställa till gymnasieskolorna

  • Vilka program finns på skolan?
  • Berätta om schemat  – hur ser en normal skoldag ut?
  • Får man mycket läxor?
  • På baksidan av mässans magasin har vi gett tips på frågor att ställa på mässan, men ni kan säkert komma på fler!

Elever i klassrum

Tips – boka en språkguide!

Våra språkguider finns på plats för att stötta elever och föräldrar som är nya med svenskan.

Språkguiderna bokas in i förväg och under det bokade passet ges både möjlighet till en introduktion över det svenska skolsystemet och språkstöd i samtal med skolor, företag och studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om språkguiderna och hur du bokar dem här!

✎ Tips för övningar i klassrummet

Lärahandledningsmaterialet Yrken och utbildning

Detta är en lärarhandledningen som vänder sig till lärare och har tagits fram för att vara ett stöd i skolans arbete med att ge eleverna redskap att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.

Här finns flera övningar kopplade till gymnasievalet, exempelvis ”Övning 4: Gymnasiemässa” på s. 31. Här får eleverna bland annat förbereda sig inför besöket på mässan genom att först enskilt besvara ett gäng frågor och sedan diskutera dem i mindre grupper.

➜ Här finns lärarhandledningen i digitalt format: syvonline.se/metodbank/digital-lärarhandledning-yrken-och-utbildning

➜ Här finns lärarhandledningen som nerladdningsbar PDF: syvonline.se/metodbank/lärarhandledning-yrken-och-utbildning

Boka ett klassrum på plats

Fördjupad kunskap genom klassrum med extern föreläsare

Under tisdagen och onsdagen erbjuder vi er som ska besöka mässan med en klass i grundskolan att boka ett klassrum, antingen för att samla klassen i en lugnare miljö eller för en lektion tillsammans med extern föreläsare i olika teman.

De teman som finns att välja mellan om ni bokar klassrummen med en extern föreläsare syftar till att öka elevernas valkompetens.

➜ Vi publicerar inomkort med information om klassrummen här på webben 

Gymnasieutbudet samlat

Göteborgsregionens utbildningskatalog Vad ska jag välja?

Göteborgsregionen (GR) sammanställer gymnasieutbudet i en regiongemensam katalog över vilka program
som erbjuds i de 13 medlemskommunerna. Köp in denna och låt eleverna bläddra i!

➜ Här kan du beställa katalogen!

På plats: aktiviteter på mässan

1. Ankomst, karta och magasin

Samla klassen innan ni går in på mässan, när ni gemensamt kommer till entrén visar ni er bokningsbekräftelse. I mässans magasin, som delas ut vid entrén, hittar ni karta över mässhallen och utställarna.

2. Ställ era frågor till utställarna

Påminn gärna eleverna att ställa de frågor de har förberett inför besöket.

3. Klura med en studie- och yrkesvägledare

Glöm inte bort att det finns oberoende studie- och yrkesvägledare på plats. De hjälper gärna till att ta reda på vilka utbildningar som leder till vilka yrken och branscher!

4. Informationsmöte kring gymnasievalet och arbetsmarknaden

Under mässan kommer det kvällstid hållas ett kortare informationsmöte, dit såväl den som ska göra ett gymnasieval som vårdnadshavare och vänner är varmt välkomna. Påminn gärna eleverna om informationsmötet inför när de besöker mässan på egen hand på kvällen!

Klicka här för att läsa mer om föräldramötet

Efter besöket: följ upp i klassrummet

1. Efterdiskussion i klassrummet

När eleverna lämnar mässan har de förhoppningsvis fått med sig massvis av nya insikter och kunskaper. Ta tillvara på detta genom att följa upp besöket i klassrummet! Reflektionerna är det viktiga, förslag på frågor:

  • Har besöket gjort ditt val av gymnasieskola enklare eller har du fortfarande frågor?
  • Lärde du dig något nytt om någon bransch på mässan?
  • Har du kunnat koppla samman dina kompetenser och passioner med någon utbildning eller något yrke?

2. Öppet hus

Nu är det dags att fundera på hos vilka skolor eleverna vill gå på öppet hus. Vi har samlar öppet hus-tiderna för samtliga utställande skolor här på hemsidan, klicka här för att se öppet hus-tiderna.

redovisning i klassrum