Förbered årskurs 7 och 8

För elever i årskurs 7 och 8 kan gymnasievalet kännas avlägset. Ett besök på Gymnasiedagarna och Future Skills är ett enkelt sätt att få igång tankesmedjan kring kommande studie- och yrkesval, både utifrån vilka skolor och program som finns och utifrån nya insikter kring framtidens arbetsmarknad.

Förbered ert besök!

Genom att förbereda eleverna innan besöket blir det enklare för dem att förstå varför de besöker mässan, att hitta rätt och att veta vad de kan göra på plats. Följer ni dessutom i klassrummet upp de nya insikter besöket gett blir tiden på mässan än mer kvalitativ.

Inför besöket: Förberedelser i skolan

1. Ett samarbete för skolans personal

På Gymnasiedagarna och Future Skills finns merparten av regionens gymnasieskolor representerade, men besöket på mässan kan även ses som ett riktigt stort studiebesök. På arbetsmarknadsdelen Future Skills finns nämligen möjlighet att utforska massvis av yrken och branscher genom utställande representanter från olika företag, organisationer och offentlig sektor.

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ger möjlighet för samtal kring kommande studie- och yrkesval, både i vägledningssamtal och genom övningar och samtal i klassrummet.

På så vis blir Gymnasiedagarna och Future Skills en viktig del i den vida studie- och yrkesvägledningen. Det vill säga den vägledning som alla professioner i skolan ska bidra till att utveckla.

skolpersonal i möte

2. Introducera mässan

Börja med att berätta för klassen om Gymnasiedagarna och Future Skills och varför ni besöka mässan.

Tänk på att besöket på mässan främst handlar om att få igång tankarna kopplat till gymnasievalet och möjliga framtida yrken. Därför rekommenderar vi er att lägga fokus på mässans arbetsmarknadsdel (Future Skills).

Att besöka Future Skills-delen kan ses som ett riktigt stort studiebesök, där eleverna på en och samma plats ges möjlighet att träffa och samtala med representanter från olika branscher och yrken.

Material att använda er av:

3. Förbered frågor att ställa till utställarna

Vilka är utställarna på mässan och vad ska eleverna prata med dem om?

Efter att ni har introducerat mässan för eleverna kan det vara bra att låta dem söka information om mässan på egen hand och fundera på vad de vill prata med utställarna om.

Här kan ni använda er av mässans hemsida, där samtliga utställare finns att hitta under menyn utställare. Låt gärna eleverna förbereda frågor att ställa till utställarna.

Tips på frågor för diskussion i klassrummet 

 • Vilka branscher och yrken representerar utställarna?
 • Vet ni redan nu något om de olika yrkena och branscherna?
 • Blev ni extra nyfikna på någon av utställarna och i så fall varför?

 

Tips på frågor att ställa till utställarna

 • Vilka yrken finns det på ert företag/i er bransch?
 • Hur ser en arbetsdag ut hos er?
 • Vad gör man hos er?
 • Är det möjligt att få sommarjobb hos er?
 • På baksidan av mässans magasin har vi gett tips på frågor att ställa på mässan, men ni kan säkert komma på fler!

Elever i klassrum

Förslag på övningar 

Fördjupningsuppgift: ”Utforska yrket”

Övningen ”Utforska yrket” sträcker sig över studiebesökets alla faser – innan, under och efter. Här ställer eleverna frågor till utställarna på mässan för att få veta mer om ett yrke som de sedan redovisar i klassrummet.

➜ Ladda ner övningen Utforska yrket

Lärarhandledningen Yrken och utbildning

Lärarhandledningen innehåller övningar att göra före, under och efter en skola-omvärldsaktivitet, till exempel en gymnasie- eller arbetsmarknadsmässa.

➜ Här finns lärarhandledningen i digitalt format: syvonline.se/metodbank/digital-lärarhandledning-yrken-och-utbildning

➜ Här finns lärarhandledningen som nerladdningsbar PDF: syvonline.se/metodbank/lärarhandledning-yrken-och-utbildning

 

 

Boka ett klassrum på plats

Fördjupad kunskap genom klassrum med extern föreläsare

Under tisdagen och onsdagen erbjuder vi er som ska besöka mässan med en klass i grundskolan möjligheten att boka ett klassrum, antingen för att samla klassen i en lugnare miljö eller för en lektion tillsammans med extern föreläsare i olika teman.

De teman som finns att välja mellan om ni bokar klassrummen med en extern föreläsare syftar till att öka elevernas valkompetens.

➜ Vi publicerar inomkort med information om klassrummen här på webben 

På plats: aktiviteter på mässan

1. Ankomst, karta och magasin

Samla klassen innan ni går in på mässan, när ni gemensamt kommer till entrén visar ni er bokningsbekräftelse. I mässans magasin hittar ni karta över mässhallen och utställarna.

2. Starta på Future Skills

Vi rekommenderar er att starta besöket på den del av mässan som heter Future Skills. Här ställer representanter från regionens branscher, företag, organisationer och offentlig sektor ut – ofta med roliga prova på-aktiviteter som uppmanar till kreativitet och skratt!

Detta är en kreativ och interaktiv del, där eleverna har möjlighet att aktiveras samtidigt som de får insikter kring olika branscher och yrken. 

3. Ställ era frågor till utställarna

Påminn gärna eleverna att ställa de frågor de har förberett inför besöket.

✎ Fördjupningsuppgift ”Utforska yrket”

Glöm inte att påminna eleverna att samla in information om ni genomför övningen ”Utforska yrket”.

Efter besöket: följ upp i klassrummet

Efterdiskussion i klassrummet

Reflektionerna som görs efter besöket på mässan är en av de viktigaste delarna av besöket på Gymnasiedagarna och Future Skills.

När eleverna lämnar mässan har de förhoppningsvis fått med sig massvis av nya kunskaper och insikter. Ta tillvara på detta genom att följa upp besöket i klassrummet.

Förslag på frågor:

 • Lärde du dig något nytt om någon bransch på mässan?
 • Var det någon bransch eller något yrke som du tyckte var extra spännande?
 • Vilka kompetenser tror ni kommer att behövas i framtiden? Varför tror ni det?

 

✎ Redovisa fördjupningsuppgift ”Utforska yrket”