Yrken och utbildning

Nu finns den populära lärarhandledningen Yrken och Utbildning även i digital form. Syftet är att bidra till att pedagoger och studie- och yrkesvägledare lättare ska kunna hitta de övningar som stämmer bäst in på det område de önskar arbeta med.

Göteborgsregionens kommunalförbund fick tillsammans med Lin Education uppdraget att under hösten 2017 digitalisera den lärarhandledning som togs fram i och med EuroSkills (Yrkes-EM).

Lärarhandledningen ska nu via en digital yta underlätta för pedagoger och studie- och yrkesvägledare i arbetet med eleverna. Övningarna är nu sorterade efter ämne och ämnesområden och tilltalet i övningarna riktar sig till eleverna. På så sätt går det att ta fram en övning och börja arbeta med denna direkt i klassrummet. Materialet har också kompletterats med ytterligare övningar.

  • Få tillgång till materialet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.