Särskild variant

En särskild variant är en gymnasieutbildning där hela eller delar av utbildningens inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Visa på utställarkarta

Lerums Gymnasium

Besök oss i monter F02:02
Läs vidare