Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Visa på utställarkarta

Alströmergymnasiet

Besök oss i monter G01:25
Läs vidare