Svensk Gymnasielärling

Besök oss i monter G01:16

Om utställaren

Gå i skolan hälften av tiden och arbeta resten!

Som Svensk Gymnasielärling går du i skolan samtidigt som du har en anställning och får en utbildning av ett eller flera företag. Det innebär att du har både klasskompisar och arbetskollegor. Och att du har möjlighet att få högskolebehörighet samtidigt som du får arbetslivserfarenhet och lön.

Svensk Gymnasielärling är en utbildningsform där företag och skola tillsammans ansvarar för att utbilda framtidens arbetskraft. Och som hjälper till att matcha ungdomar och arbetsplatser redan under skoltiden.

Kom förbi vår monter för att veta mer om vilka skolor erbjuder Svensk Gymnasielärling och träffa några som vågar ta steget in i arbetslivet!

Hemsida Facebook