Strömma Naturbrukscentrum

Besök oss i monter F01:11

Om utställaren

Program

Öppet hus

Besöksadress:

Strömma Naturbrukscentrum
Strömma 1 Sätila

Postadress:

51199
Sätila

Kontakt:
0301-47500
christina.almstrom@strommanaturbruk.se

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram– Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Programinriktat individuellt val är för dig som vill gå ett yrkesprogram, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.
Du behöver ha minst sex godkända betyg för att kunna gå på Programinriktat individuellt val. För att bli antagen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett yrkesprogram. Du kan också läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande (apl). När du uppnår behörighet till ett yrkesprogram kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se 

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Utbildning för särskild målgrupp

Öppet hus Strömma Naturbrukscentrum

2018-10-26 09:30 - 12:30

Plats: Strömma Naturbrukscentrum Sätila

26 oktober kl 9:30 – 12.30 Vi bjuder på fika och lunch

17 november kl 9.30 – 12:30 Vi bjuder på fika och lunch

5 december kl 18:00 – 20:30 Vi bjuder på förtäring

18 januari kl 9:30 – 12:30 Vi bjuder på fika och lunch

Öppet hus Strömma Naturbrukscentrum

2018-11-17 09:30 - 12:30

Plats: Strömma Naturbrukscentrum Sätila

Vi bjuder på lunch och fika

Öppet hus Strömma Naturbrukscentrum

2018-12-05 18:00 - 20:30

Plats: Strömma Naturbrukscentrum Sätila

Vi bjuder på förtäring

Öppet hus Strömma Naturbrukscentrum

2019-01-18 09:30 - 12:30

Plats: Strömma Naturbrukscentrum Sätila

Vi bjuder på lunch och fika