Språkguider- skola

Besök oss i monter F00:04

Om utställaren

Under mässan alla tre dagar finns språkguider tillhands för elever och föräldrar som är nya med svenskan. Deras uppdrag är att stötta elever som behöver hjälp med information om nationella program eller behöver språkstöd i vägledningssamtal.

På följande språk finns guider arabiska, dari, somaliska, tigrinja och persiska.