Har du ett omfattande rörelsehinder och skall läsa på gymnasiet? I såna fall skall du läsa om vad vi kan erbjuda dig!

Riksgymnasiet Göteborg är ett av fyra i landet. Vår verksamhet utgörs av tre delar, skola, habilitering och elevhem och drivs på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Studierna och elevassistansen anpassas efter dina behov och du får habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån dina behov och önskemål. Ifall du har långt till skolan erbjuder vi dig även elevhemsplats på vårt internatboende i nära anslutning till skolan.

Du som läser på Riksgymnasiet Göteborg har möjlighet att läsa i liten grupp på Riksgymnasiet och då erbjuder vi programinriktningarna Estetiska programmet med inriktning media och musik samt Samhällsvetenskapliga programmet. Vi erbjuder även introduktionsprogram för de elever som har vissa kurser kvar sen grundskolan. Du som är inskriven på Riksgymnasiet har även möjlighet att läsa på vilket program och vilken kommunal skola som helst i Göteborg och då bistår vi dig med elevassistans, habiliteringsinsatser och specialpedagog.

Vi har alla möjligheter att anpassa din studiegång – missa inte chansen till en unikt anpassad utbildning!