NTI gymnasiet, Göteborg

Besök oss i monter F01:52

Om utställaren

Program

NTI Gymnasiet står för utbildningar som har en stark koppling till de branscher vi utbildar för. Vi samarbetar ofta med företag utanför skolan för att din utbildning ska vara så aktuell som möjligt. 

Från början var NTI Gymnasiet en avknoppning av NTI-skolan som grundades redan 1968 av Mikael Elias. Mikael drevs av övertygelsen om att alla kan lyckas om de bara ges rätt förutsättningar, något som genomsyrar våra skolor.

NTI Gymnasiet finns idag på flera orter i Sverige. I Göteborg finns två centralt belägna skolor. NTI Mediegymnasiet utbildar inom områdena Media – Samhälle medan NTI Gymnasiet utbildar inom områdena Teknik – IT samt Handels – Ekonomi.

NTI Mediegymnasiet:
– Samhällsvetenskapsprogrammet
– Estetiska programmet
– Språkintroduktion

E-post: mediegymnasiet.goteborg@ntig.se
Adress: Södra hamngatan 17

NTI Gymnasiet:
– Teknikprogrammet
– IT-programmet (EE)
– Ekonomiprogrammet
– Handelsprogrammet
E-post: gymnasiet.goteborg@ntig.se
Adress: Kronhusgatan 9

Hemsida
Besöksadress:

NTI Gymnasiet Kronhus NTI Mediegymnasiet NTI Gymnasiet Johanneberg
Kronhusgatan 9 Södra hamngatan 19-21 Origovägen 4
411 05 Göteborg 411 14 Göteborg 412 58 Göteborg

Kontakt:
NTI Gymnasiet Kronhus: 031-10 60 20, NTI Mediegymnasiet: 031-10 60 00, NTI Gymnasiet Johanneberg: 031-741 21 00

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder fram till en högskoleförberedande examen.
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

 

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Läs mer på Utbildningsinfo.se