Munkeröds Utbildningscenter

Besök oss i monter G02:32

Om utställaren

Program

Öppet hus

Choose the Future Today

Munkeröds UtbildningsCenter i Stenungsund

Munkeröds UtbildningsCenter är en av de äldsta blomsterskolorna i Sverige och tar emot elever från hela landet, allt i en trygg, lugn och lärande miljö.

I floristyrket möter du många spännande utmaningar till glädje för dig själv, genom ditt skapande med färg, form och vackra blomstermaterial, men även för mottagaren- nämligen kunden som beställer ett arbete till vardag eller fest, bröllop eller begravning.

Floristens uppgift är alltså att tillgodose kundens önskemål utifrån säsongens- och trendernas material och färger. Allt komponerar du till en konstnärlig helhet i färg och form.

Söker du en kreativ utbildning där fokus ligger på teknik, att skapa med blommor, trender och framtida utmaningar som också riktar sig mot event- och arrangemangsarbeten- då är troligtvis floristyrket ett bra alternativ för dig.

Utbildningen består utav 50 procents praktiskt arbete med blomsterbinderi och du lär dig ett yrke samtidigt som du får behörighet till yrkeshögskolan, med möjlighet att komplettera behörighet till universitets- och högskolestudier.

Skolan har Riksintag och tar emot elever från hela Sverige. En mindre skola med små klasser som också kan erbjuda elevboende samt frukost och lunch från eget kök.

Under utbildningen arbetar vi med kreativa och utvecklande praktiska projekt och evenemang

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Mejselvägen 2
444 32
Stenungsund

Postadress:

Mejselvägen 2
444 32
Stenungsund

Kontakt:
030369040
info@floristutbildning.se

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram – Preparandutbildning (IMPRE)

Preparandutbildning är för dig som vill gå ett nationellt program men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.
Utbildningen ska vara högst ett år. Utbildningen kommer först och främst att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt program. Du kan också läsa kurser från nationella program och utbildningen kan innehålla andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. När du uppnår behörighet till ett nationellt program kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.

Du kan välja att gå Preparandutbildning även om du är behörig till ett yrkesprogram. Det väljer du i så fall för att du vill få behörighet till ett högskoleförberedande program.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram– Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Programinriktat individuellt val är för dig som vill gå ett yrkesprogram, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.
Du behöver ha minst sex godkända betyg för att kunna gå på Programinriktat individuellt val. För att bli antagen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett yrkesprogram. Du kan också läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande (apl). När du uppnår behörighet till ett yrkesprogram kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram– Språkintroduktion (IMSPR)

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och kan också innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram– Yrkesintroduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på PRIV eller på ett yrkesprogram.

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och kan också innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Besök vår skola

2018-09-18 10:00 - 15:00

Plats: Mejselvägen 2, 444 32 Stenungsund

Alla tisdagar har du möjlighet att besöka skolan och prata med lärarna.

Besöket förbokar du på e-post eller telefon:

info@floristutbildning.se0303- 690 40

Munkeröds UtbildningsCenter

Mejselvägen 2, 444 32 Stenungsund