Munkagårdsgymnasiet

Besök oss i monter F01:07

Om utställaren

Program

Öppet hus

Våra program som vi erbjuder är:

Naturbruksprogrammet, inriktning:
Djur
Lantbruk
Skog
Trädgård

Yrkesintroduktion

Programinriktat individuellt val

Spår 1 som är Naturbruksprogrammet för elever med en NPF diagnos.

Spår 2 Yrkesintroduktion för elever med en NPF diagnos

Naturvetenskaps programmet, inriktning Naturvetenskap

Hemsida
Besöksadress:

Björkängsvägen 25
432 78 Tvååker

Kontakt:
0340-480950
munkagardsgymnasiet@regionhalland.se

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se 

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Utbildning för särskild målgrupp

Öppet Hus

2018-10-20 10:00 - 14:00

Plats: Munkagårdsgymnasiet, Tvååker

Öppet Hus

2019-01-19 10:00 till 2019-01-28 14:00

Plats: Munkagårdsgymnasiet, Tvååker