Magelungens gymnasium

Besök oss i monter F01:13

Om utställaren

Program

Öppet hus

Besöksadress:

Ebbe Lieberathsgatan 18 c

Postadress:

412 65 Göteborg

Kontakt:
0735-441365
pia.solberg@magelungen.com

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram – Preparandutbildning (IMPRE)

Preparandutbildning är för dig som vill gå ett nationellt program men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.
Utbildningen ska vara högst ett år. Utbildningen kommer först och främst att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt program. Du kan också läsa kurser från nationella program och utbildningen kan innehålla andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. När du uppnår behörighet till ett nationellt program kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.

Du kan välja att gå Preparandutbildning även om du är behörig till ett yrkesprogram. Det väljer du i så fall för att du vill få behörighet till ett högskoleförberedande program.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram– Individuellt alternativ (IMIND)

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Öppet hus Magelungen gymnasium Göteborg

2018-10-16 17:00 - 19:00

Plats: Ebbe Lieberathsgatan 18 c 412 65 Stockholm

Välkomna till Öppet hus hos oss på Magelungen Gymnasium Göteborg!

Vi börjar med information kl. 17.00 i biblioteket. Sedan en rundvandring i skolans lokaler samt träffa personal.

Öppet hus Magelungen Gymnasium Göteborg

2018-10-25 17:00 - 19:00

Plats: Ebbe Lieberathsgatan 18 c 412 65 Göteborg

Välkomna till Öppet hus hos oss på Magelungen Gymnasium Göteborg!

Vi börjar med information kl. 17.00 i biblioteket. Sedan en rundvandring i skolans lokaler samt träffa personal.

Öppet hus Magelungen Gymnasium Göteborg

2018-12-03 17:00 till 2018-12-28 19:00

Plats: Ebbe Lieberathsgatan 18 c 412 65 Göteborg

Välkomna till Öppet hus hos oss på Magelungen Gymnasium Göteborg!

Vi börjar med information kl. 17.00 i biblioteket. Sedan en rundvandring i skolans lokaler samt träffa personal.

Öppet hus Magelungen Gymnasium Göteborg

2019-01-16 17:00 - 19:00

Plats: Ebbe Lieberathsgatan 18 c 412 65 Göteborg

Välkomna till Öppet hus hos oss på Magelungen Gymnasium Göteborg!

Vi börjar med information kl. 17.00 i biblioteket. Sedan en rundvandring i skolans lokaler samt träffa personal.