Lindholmens tekniska gymnasium

Om utställaren

Program

Öppet hus

Din Framtid börjar här!

Vilken av våra tekniska utbildningar passar dig bäst? En teknisk utbildning blir aldrig omodern eller överflödig. Som elev hos oss är du attraktiv på den framtida arbetsmarknaden, oavsett vad du väljer att utbilda dig inom. Hos oss står teknik som kunskapsområde i fokus, ett område som genomsyrar många olika branscher och som blir en allt viktigare del av dagens och framtidens samhälle.

Det tekniska fältet är under ständig utveckling och blir en allt större del av vår vardag. Genom att utbilda dig hos oss gör du dig själv till en viktig del i den framtida teknik- och samhällsutvecklingen.

Gå till sjöss!
Är du intresserad av sjöfart och båtar? Kanske lockar en framtid som kapten, styrman eller redare? Då rekommenderar vi Sjöfartsutbildningen! Du kan välja mellan inriktningarna Maskin och Däck. Väljer du inriktningen Maskin arbetar du med drift och underhåll av fartygets maskiner och annan teknisk utrustning. Väljer du inriktningen Däck arbetar du bland annat med uppgifter kring lastning och lossning och deltar i fartygets drift och underhåll. Du får öva i skolans fartygslabb och på vårt övningsfartyg, och du får praktisera hos Stena Line eller något annat företag inom branschen.  Och du, utbildningen är riksrekryterande så var du än bor i Sverige kan du söka hit! Välkommen!

 

 

Hemsida
Besöksadress:

Diagonalen 6

Postadress:

417 56 Göteborg

Kontakt:
0313672500
info.lindholmen@educ.goteborg.se

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Öppet hus

2018-11-10 10:00 - 15:00

Plats: Lindholmens tekniska gymnasium

Välkomna på Öppet Hus ute hos oss på

Lindholmens tekniska gymnasium.

Välkomna på Öppet Hus ute hos oss på Lindholmens tekniska gymnasium

2019-01-17 16:30 - 19:00

Plats: Lindholmens tekniska gymnasium