Klassrum 2

Besök oss i monter R17

Om utställaren

I år kan du boka ett eget rum i 30 minuter där din klass kan samlas under besöket på Gymnasiedagarna. Använd klassrummet till att stärka elevernas valkompetens och ge dem en förståelse för arbetsmarknaden.

Klassrummet kan bokas antingen med extern föreläsare eller för egen förberedelse och reflektion med din klass.