Installatörsföretagen

Besök oss i monter G02:07

Om utställaren

Vi är Installatörsföretagen – en organisation som bildats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. De föränderliga och allt högre kundkraven i kombination med en snabb teknisk utveckling gör att marknaderna för VVS- och elteknikföretag överlappar varandra. För att kunna fortsätta att stötta våra medlemmar effektivt i framtiden, och för att bli en ännu starkare röst i samhället, har vi enat våra krafter.

 

 

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Ringvägen 100
Stockholm

Postadress:

Box 17154
104 62 Stockholm

Kontakt:
08-762 76 00
info@installatorsforetagen.se