Information Future Skills

Besök oss i monter G02:26

Om utställaren

Välkommen till Future Skills!

Här har vi information om vilka medverkande som finns i Future Skills, om dagens program och tider. Här kan ni ställa generella frågor om arbetsmarknanden och träffa personer som jobbar inom Göteborgsregionen, Business Region Göteborg, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Västra Götalandsregionen samt vuxenutbildningen inom regionen.