IHGR

Om utställaren

Program

Öppet hus

IHGR is the small school in the heart of Gothenburg. Our aim is that each and every one of our students should strive to reach their academic potential and to do so in an atmosphere of respect and understanding. We have a broad mix of nationalities, cultures and personalities within our student population and faculty. All tuition is in English but in our hallways you will hear languages from all over the world.
We offer three programmes, all qualifying our students for university in Sweden or abroad: the Social Science Programme, the Social Science Programme with Advanced English (spets), the Natural Science Programme and the IB Diploma Programme.

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Molinsgatan 6
411 33 Gothenburg

Kontakt:
031-7089200
info.ihgr@educ.goteborg.se

International Baccalaureate IB

International Baccalaureate Diploma Programme är ett studieförberedande program med en internationellt erkänd examen som funnits i över 30 år.
Det finns IB-skolor i över 120 länder. Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate Organization (IBO), med huvudsäte i Schweiz och ett programutvecklings- och examinationcenter i Cardiff, UK.

Undervisningsspråket är engelska. Eftersom IB-programmet är ett 2-årigt program erbjuder svenska skolor ett preparandår (år 1 på gymnasiet) med svenska nationella kurser, fast med engelska som undervisningsspråk. Kurserna under preparandåret tas från NA- och SA-programmens kursutbud, och kan se lite olika ut på IB-skolorna.

Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. En av kurserna är alltid elevens modersmål. IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori på 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra s.k. ”CAS-activities” med fokus på ”community service”.

Ett IB-program ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Spetsutbildning

Breddade och fördjupade kunskaper i ämnen som är specifika för utbildningen.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Öppet Hus

2018-11-28 17:00 - 19:30

Plats: IHGR, Molinsgatan 6

Öppet Hus

2019-01-17 17:00 - 19:30

Plats: IHGR, Molinsgatan 6