Hvilan Utbildning

Besök oss i monter F03:12

Om utställaren

Program

Öppet hus

Stor variation av utbildningar

Hvilan har anor från 1868 och utbildar för att få människor att växa för en bättre framtid. Hvilan erbjuder sina elever att läsa följande program; trädgårdsmästare, trädgårdsanläggare, trädgårdsdesigner, odling och gastronomi, restaurang och livsmedel, florist, bygg – anläggare, samhällsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Skolan håller en hög kvalitet och är referensskola till Skolverket. Samtliga program erbjuder möjlighet till behörighet för vidare högskolestudier.

Hvilan har under lång tid även bedrivit utbildningar på högskolenivå. Detta och närheten till Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU) gör att skolan erbjuder en unik inriktning på Naturvetenskapsprogrammet med kurser inom miljöteknik och hållbart samhällsbyggande samt erbjuder ett klassiskt Samhällsvetenskapsprogrammet i en naturskön miljö mellan Lund och Malmö. Varför inte läsa samhällsvetenskapligt program på en mindre och lugnare skola som samtidig ligger nära stan?

Riksintag och internat
Hvilan har riksintag på de yrkesförberedande programmen med eget internat. Det är en härlig miljö att bo i och det går enkelt och snabbt att åka till Malmö, Lund och Köpenhamn. Utöver huvudbyggnaden och internatet omfattar skolan även parker och odlingsmark, plantskola och flera stora växthus.

Högt utbildad lärarkår
Närheten till Lunds universitet, Malmö högskola och SLU i Alnarp gör att skolans cirka 35 lärare har en hög akademisk nivå i respektive specialämne. Yrkeslärarna har en gedigen erfarenhet och utbildar mot branschens yrkesbevis. Skolans samlade kunskaper och erfarenheter av utbildning saknar närmast motstycke.

Skolan drivs utan vinstsyfte
Hvilan Utbildning drivs sedan många år av trädgårdsbranschens egen riksorganisation GRO, som även äger såväl fastigheterna som den omgivande marken om totalt 65 hektar. Detta ger en sällsynt stabil ekonomi och en långsiktig verksamhet. Skolan är inte vinstdrivande utan har som enda syfte att ge utbildningar med mycket god kvalitet för vidare studier och arbete.

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

Kontakt:
040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder fram till en högskoleförberedande examen.
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram– Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Programinriktat individuellt val är för dig som vill gå ett yrkesprogram, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.
Du behöver ha minst sex godkända betyg för att kunna gå på Programinriktat individuellt val. För att bli antagen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett yrkesprogram. Du kan också läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande (apl). När du uppnår behörighet till ett yrkesprogram kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se 

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t.ex. restaurang, bageri eller butik.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Särskild variant

En särskild variant är en gymnasieutbildning där hela eller delar av utbildningens inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Besök Hvilan Utbildnings öppet hus!

2018-12-01 12:00 - 15:00

Plats: Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen 126, 232 52, Åkarp

Vi bjuder in våra framtida gymnasieelever att besöka vår internatskola i Kabbarp, Skåne. Träffa lärare, rektor och elever på vårt öppet hus, få svar på alla dina frågor gällande gymnasievalet och få en rundtur i dina framtida skollokaler och internat!

Datum för öppet hus:
Lördagen den 1/12, klockan 12-15
Torsdagen den 24/1,  klockan 17-19

Skuggning
Du är också välkommen att följa en av våra klasser under en dag.
Anmälan och mer info: info@hvilanutbildning.se

Besök Hvilan Utbildnings öppet hus!

2019-01-24 17:00 - 19:00

Plats: Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen 126, 232 52, Åkarp

Vi bjuder in våra framtida gymnasieelever att besöka vår internatskola i Kabbarp, Skåne. Träffa lärare, rektor och elever på vårt öppet hus, få svar på alla dina frågor gällande gymnasievalet och få en rundtur i dina framtida skollokaler och internat!

Datum för öppet hus:
Lördagen den 1/12, klockan 12-15
Torsdagen den 24/1,  klockan 17-19

Skuggning
Du är också välkommen att följa en av våra klasser under en dag.
Anmälan och mer info: info@hvilanutbildning.se