Hvilan Utbildning

Besök oss i monter F03:16

Om utställaren

Program

Öppet hus

Sveriges grönaste gymnasium
Hvilan har anor från 1868 och är Sveriges främsta gymnasieskola inom trädgård, trädvård och floristik. Skolan håller en hög kvalitet och är referensskola till Skolverket. Samtliga program erbjuder möjlighet till behörighet för vidare högskolestudier.

Hvilan har under lång tid även bedrivit utbildningar på högskolenivå. Detta och närheten till Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU) gör att skolan erbjuder en unik inriktning på Naturvetenskapsprogrammet med kurser inom miljöteknik och hållbart samhällsbyggande samt erbjuder ett klassiskt Samhällsvetenskapsprogrammet i en naturskön miljö mellan Lund och Malmö. Varför inte läsa Samhälle på en mindre och lugnare skola som samtidig ligger nära stan?

Riksintag och internat
Hvilan har riksintag på de yrkesförberedande programmen med eget internat. Det är en härlig miljö att bo i och det går enkelt och snabbt att åka till Malmö, Lund och Köpenhamn. Utöver huvudbyggnaden och internatet omfattar skolan även parker och odlingsmark, plantskola och flera stora växthus.

Högt utbildad lärarkår
Närheten till Lunds universitet, Malmö högskola och SLU i Alnarp gör att skolans cirka 35 lärare har en hög akademisk nivå i respektive specialämne. Yrkeslärarna har en gedigen erfarenhet och utbildar mot branschens yrkesbevis. Skolans samlade kunskaper och erfarenheter av utbildning saknar närmast motstycke.

Skolan drivs utan vinstsyfte
Hvilan Utbildning drivs sedan många år av trädgårdsbranschens egen riksorganisation GRO, som även äger såväl fastigheterna som den omgivande marken om totalt 65 hektar. Detta ger en sällsynt stabil ekonomi och en långsiktig verksamhet.

Skolan är inte vinstdrivande utan har som enda syfte att ge utbildningar med mycket god kvalitet för vidare studier samt arbete inom trädgårdsbranschen och närliggande branscher.

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

Kontakt:
040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se 

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Öppet hus!

2017-12-02 12:00 - 15:00

Plats: Hvilan i Åkarp, Kabbarpsvägen 126, 232 52 Åkarp

Välkomna på öppet hus på Hvilan Utbildning! Lördagen den 2/12 och torsdagen den 1/2 är du välkommen att hälsa på oss för att prova på våra program, se våra lokaler och träffa lärare samt rektor.

Utöver vårt öppna hus är du alltid välkommen att skugga en klass under en dag.
Kontakta louise.kjeldsen@hvilanutbildning.se för att göra en anmälan.

Öppet hus!

2018-02-01 17:00 - 19:00

Plats: Hvilan i Åkarp, Kabbarpsvägen 126, 232 52 Åkarp

Välkomna på öppet hus på Hvilan Utbildning! Lördagen den 2/12 och torsdagen den 1/2 är du välkommen att hälsa på oss för att prova på våra program, se våra lokaler och träffa lärare samt rektor.

Utöver våra öppna hus är du alltid välkommen att skugga en klass under en dag.
Kontakta louise.kjeldsen@hvilanutbildning.se för att göra en anmälan.