Hermods Gymnasium

Besök oss i monter F02:34

Om utställaren

Program

Öppet hus

Hermods gymnasium är en familjär, kamratlig och centralt belägen skola där kvaliteten på din utbildning är det viktigaste av allt.

Skolan är belägen på Vallgatan 38 och erbjuder programmen Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Här studerar elever från hela Göteborg som tar sin utbildning på allvar och som uppskattar skickliga och engagerade lärare. Skolans värdegrund präglas av tolerans, olikhet och liberalism. Hög vuxennärvaro leder till arbetsro och en skolmiljö där alla kan vara sig själva och känna sig trygga.

Varmt välkommen att besöka oss på mässan eller på öppet hus under hösten!

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Vallgatan 38
Göteborg

Postadress:

Vallgatan 38
411 16 Göteborg

Kontakt:
010-142 10 45
goteborg@hermodsgymnasium.se

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder fram till en högskoleförberedande examen.
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Öppet hus

2018-12-11 17:00 - 19:00

Plats: Vallgatan 38

Jag välkomnar dig till ett familjärt, kamratligt och centralt beläget gymnasium i Göteborg där kvaliteten på din utbildning är det viktigaste av allt.

I unika och centralt belägna skollokaler kan du läsa någon av Sveriges mest populära högskoleförberedande program – Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Här studerar elever från hela Göteborg som tar sin utbildning på allvar och som uppskattar skickliga och engagerade lärare. Skolans värdegrund präglas av tolerans, olikhet och liberalism. Här är du trygg och kan vara dig själv – det visar våra elevutvärderingar tydligt.

Hos oss undervisas du av kompetenta lärare med ett coachande förhållningssätt som ser till att just du utvecklas inom ditt intresseområde. Vill du vidare till högre studier efter gymnasiet så är Hermods Gymnasium i Göteborg rätt skola att spendera sin gymnasietid på. Kom och känn dynamiken, andan och väx med oss!

Suah Nilsson, rektor

Öppet hus

2018-10-23 17:00 - 19:00

Plats: Vallgatan 38

Jag välkomnar dig till ett familjärt, kamratligt och centralt beläget gymnasium i Göteborg där kvaliteten på din utbildning är det viktigaste av allt.

I unika och centralt belägna skollokaler kan du läsa någon av Sveriges mest populära högskoleförberedande program – Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Här studerar elever från hela Göteborg som tar sin utbildning på allvar och som uppskattar skickliga och engagerade lärare. Skolans värdegrund präglas av tolerans, olikhet och liberalism. Här är du trygg och kan vara dig själv – det visar våra elevutvärderingar tydligt.

Hos oss undervisas du av kompetenta lärare med ett coachande förhållningssätt som ser till att just du utvecklas inom ditt intresseområde. Vill du vidare till högre studier efter gymnasiet så är Hermods Gymnasium i Göteborg rätt skola att spendera sin gymnasietid på. Kom och känn dynamiken, andan och väx med oss!

Suah Nilsson, rektor

Öppet hus

2018-11-22 17:00 - 19:00

Plats: Vallgatan 38

Jag välkomnar dig till ett familjärt, kamratligt och centralt beläget gymnasium i Göteborg där kvaliteten på din utbildning är det viktigaste av allt.

I unika och centralt belägna skollokaler kan du läsa någon av Sveriges mest populära högskoleförberedande program – Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Här studerar elever från hela Göteborg som tar sin utbildning på allvar och som uppskattar skickliga och engagerade lärare. Skolans värdegrund präglas av tolerans, olikhet och liberalism. Här är du trygg och kan vara dig själv – det visar våra elevutvärderingar tydligt.

Hos oss undervisas du av kompetenta lärare med ett coachande förhållningssätt som ser till att just du utvecklas inom ditt intresseområde. Vill du vidare till högre studier efter gymnasiet så är Hermods Gymnasium i Göteborg rätt skola att spendera sin gymnasietid på. Kom och känn dynamiken, andan och väx med oss!

Suah Nilsson, rektor

Öppet hus

2019-01-16 17:00 - 19:00

Plats: Vallgatan 38

Jag välkomnar dig till ett familjärt, kamratligt och centralt beläget gymnasium i Göteborg där kvaliteten på din utbildning är det viktigaste av allt.

I unika och centralt belägna skollokaler kan du läsa någon av Sveriges mest populära högskoleförberedande program – Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Här studerar elever från hela Göteborg som tar sin utbildning på allvar och som uppskattar skickliga och engagerade lärare. Skolans värdegrund präglas av tolerans, olikhet och liberalism. Här är du trygg och kan vara dig själv – det visar våra elevutvärderingar tydligt.

Hos oss undervisas du av kompetenta lärare med ett coachande förhållningssätt som ser till att just du utvecklas inom ditt intresseområde. Vill du vidare till högre studier efter gymnasiet så är Hermods Gymnasium i Göteborg rätt skola att spendera sin gymnasietid på. Kom och känn dynamiken, andan och väx med oss!

Suah Nilsson, rektor