Gymnasieakademin

Besök oss i monter F03:39

Om utställaren

Program

Öppet hus

Framtiden är din

Vi på Gymnasieakademin ser fram emot att välkomna dig som elev till våra nya lokaler mitt i centrala Göteborg.

Vilken spännande tid du står inför. Framtiden ligger för dina fötter och möjligheterna är oändliga. Vi vill på bästa sätt hjälpa dig att ta vara på dessa möjligheter genom att erbjuda dig att bli en del av en personlig skola med lång tradition, klar framtidsvision och stark gemenskap. Vi är en liten skola där du ges möjlighet att få det fokus och stöd du behöver. Hos oss finner du den plattform där du kan utvecklas, uppleva studiero, må bra och knyta nya band. Tillsammans med våra kompetenta medarbetare och övriga elever har du möjlighet att växa, utveckla ditt kritiska tänkande, din förmåga att analysera, kommunicera och ta eget ansvar.

 

Närhet, personlighet och ansvar – våra tre ledord som ständigt finns närvarande i verksamheten. Närhet genom att vi är en mindre skola där alla känner alla. Personlighet i det att varje elev ges utrymme att vara sig själv. Genom att använda oss olika sätt att bedöma och examinera våra elever möjlighet att utvecklas på individuell nivå. Ansvar innebär att vi har höga förväntningar både på elever och medarbetare. Att ta personligt ansvar är att våga utvecklas, anta utmaningar och växa som människa.

 

Vi värnar starkt om utbildning och känner en grundläggande stolthet i att vara en del av din utveckling och är övertygade om att med beslutsamhet, tilltro och de rätta verktygen kan du förverkliga dina mål.

 

Välkommen till vår monter och Gymnasieakademin

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Södra Hamngatan 29

Postadress:

411 14 Göteborg

Kontakt:
031-704 67 00

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder fram till en högskoleförberedande examen.
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

 

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

 

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Öppet Hus

2018-11-14 17:00 - 19:00

Plats: Södra Hamngatan 29

Öppet Hus

2018-11-17 12:00 - 14:00

Plats: Södra Hamngatan 29