GR vux –yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen

Besök oss i monter G01:11

Om utställaren

GRvux erbjuder yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen.

Utbildningarna tas fram i samverkan med arbetsgivare i regionen. På så vis vet vi att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens krav och leder till de kompetenser som efterfrågas.

När du går en yrkesutbildning genom GRvux läser du i huvudsak gymnasiala kurser. Om inte annat anges läser du en utbildning på heltid. Ett antal utbildningar erbjuds med språkstöd, för dig som inte har grundläggande kunskaper i svenska. Det går också att läsa lärlingsutbildning genom GRvux och ibland erbjuds validering av tidigare yrkeserfarenheter.

Alla som bor i någon av Göteborgsregionens tretton kommuner har rätt att söka och läsa utbildningarna. Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial  som behövs. Alla yrkesutbildningar är studiemedelsberättigande hos CSN.

Under mässan kommer det att finnas studie- och yrkesvägledare på plats i GRvuxmontern. Kom gärna och prata framtid med oss, vilka dina drömmar är och vad som krävs för att du ska kunna nå dina mål. Vet du inte alls vad du vill jobba med kan du göra vår yrkesquiz. Du som vill ta nästa steg mot en ny karriär kan få information om vilka utbildningar GRvux erbjuder med start i januari.

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Vuxenutbildningen i respektive kommun i Göteborgsregionen.
Se www.GRvux.se för mer information.

Postadress:

Vuxenutbildningen i respektive kommun i Göteborgsregionen.
Se www.GRvux.se för mer information.