Göteborgs Stad

Besök oss i monter G02:22

Om utställaren

I Göteborgs Stad får du ett jobb där du betyder något för andra!
Du kan vara med och utveckla staden för framtiden!
Du har stora möjligheter att påverka och göra karriär!

Välj rätt utbildning så väntar jobbet på dig!

Hemsida Facebook