Göteborgs Stad– Attraktiv arbetsgivare

Besök oss i monter G02:24

Om utställaren

Välj rätt utbildning så väntar jobbet på dig. Göteborgs Stad anställer nästan 6 000 medarbetare. Varje år! Du får ett jobb där du betyder något för andra och en möjlighet att påverka stadens utveckling. Och du kan välja många intressanta jobb och karriärvägar.

Här hittar du meningsfulla jobb
Alla undersökningar pekar på att unga personer i allt större utsträckning efterfrågar jobb som är intressanta och med möjlighet att betyda något för andra. I Göteborgs Stad finns det väldigt många yrken, som passar in på den beskrivningen. Vårt uppdrag är att jobba för en bra vardag för alla göteborgare. När vi undersöker vad medarbetarna tycker, svarar mer än 80% att de har ett meningsfullt jobb.

Du är med och utvecklar staden
I Göteborgs Stad är du med och påverkar såväl ditt eget jobb som utvecklingen för staden och invånarna. Kommunens uppdrag är att utveckla ett Göteborg som funkar för alla. En stad där barn mår bra är också en stad för vuxna att leva i.

Du hittar intressanta jobb och karriärvägar
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med närmare 50 000 medarbetare i fler än 100 olika yrken. Den interna rörligheten med möjlighet att byta jobb mellan organisationens alla förvaltningar och bolag, ger dig stora möjligheter att utvecklas och göra karriär.

Sommarjobbet kan bli början på din karriär
För Göteborgs Stad är sommarjobbare värdefulla. Sommarjobbet är ett bra tillfälle att visa ungdomar att de är viktiga och behövs för framtiden. Det är samtidigt en unik möjlighet att prova på och få syn på alla intressanta och meningsfulla jobb, som finns i Göteborgs Stad. På så sätt får du redan tidigt under din studietid tips om olika utbild­ningsvägar, som leder till jobb hos oss. Sommarjobbet är kanske dessutom din första merit att ta med i ditt CV.

Hemsida Facebook