GÖTEBORGS FRIA WALDORFGYMNASIUM

Om utställaren

Program

Öppet hus

GÖTEBORGS WALDORFGYMNASIUM

Inom Waldorfpedagogiken ryms lärarledd undervisning med ett undersökande arbetssätt och estetiskt skapande. Vår skola och våra utbildningar passar dig som vill ha en bred studieförberedande utbildning med balans mellan programmens teoretiska innehåll och praktisk-estetiska ämnen.

Det finns Waldorfgymnasier över hela världen och därför ingår internationella utbyten i skolans verksamhet. Hållbar utveckling, både av dig som elev och vår omvärld, genomsyrar utbildningarna. Vi värnar det lilla skolformatet, trivsel och en nära relation mellan lärare och elever. Göteborgs Waldorfgymnasium är en fristående skola som drivs i stiftelseform utan vinstutdelning. Allt eventuellt överskott går tillbaka till eleverna och verksamheten.

Hos oss kan du välja

Naturvetenskapligt program med särskild estetisk variant

Samhällsvetenskapligt program med särskild estetisk variant

 

Hemsida
Kontakt:

info@gfwg.se

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Öppet hus Göteborgs Waldorfgymnasium

2019-01-15 17:00 - 19:00

Plats: se hemsidan