Flygteknik Technical Training

Besök oss i monter G01:28

Om utställaren

Program

Öppet hus

Flygteknikprogrammet vid Nyköpings gymnasium ger Dig möjlighet att utbilda Dig till flygmekaniker, och vidare utbildning till flygtekniker.

Läs mer om en väg till ett spännande jobb med hela världen som arbetsplats!

Flygmekaniker

Jobbet och framtiden
Som flygmekaniker arbetar man med en begränsad del av flygplanet och är ansvarig för sitt område. Man arbetar självständigt men avslutar alltid med att rapportera till flygteknikern, som tar ansvaret över arbetet. Framtiden ser bra ut för flygmekanikern, då många svenska flygbolag och flygföretag idag anställer flygmekaniker.

Det finns idag behov av flygmekaniker (även inom andra branscher, såsom exempelvis inom kärnkraftsindustrin), vilken väntas öka.

Fantastisk miljö, oslagbart utbildningsmaterial
Skolan, Flygteknik Technical Training (FTT), som leder dig in i en spännande framtid, ligger precis vid Skavsta internationella flygplats, 7 km från Nyköping. Undervisningen sker i nya fina lokaler. Det finns ett trevligt fikarum/uppehållsrum och i direkt anslutning ligger den stora hangaren som rymmer både mekaniska verkstäder och lackeringsverkstad. Skolan har under flera år haft ett mycket gott samarbete med Saab Aircraft och detta har resulterat i en Saab 340 och en Saab 2000, en otrolig mängd flygplansmateriel och möjlighet till praktik vid flygverkstäderna. Detta tillsammans med alla duktiga lärare bidrar till att Du får en särklassig utbildning inom området flygteknik.

Allt det här kommer Du att kunna
När Du läser till flygmekaniker lär Du dig förutom kärnämnena hur flygplan fungerar. Du lär Dig flygplanets olika system genom kurser i bl a flygmotorlära och flygplanlära. Du läser också flera kurser i el, instrument och flygelektronik. Kursen Flygteknisk underhållsteknik tar upp handhavande av flygplan på marken samt hur demontering/montering av komponenter sker. Kursen handlar även om inspektionsteknik samt hur flygteknisk underhållsteknik regleras av luftfartsbestämmelserna. Sammantaget ger Dig denna inriktning en bred kompetens som flygmekaniker och även en plattform för vidare studier till flygtekniker.

Behörighetskrav
Flygmekanikerutbildningen är en gymnasieutbildning som bara finns på ett fåtal platser i landet. Du kan därför söka hit oberoende var Du bor.

Efter utbildningen
Vill Du fördjupa Din kunskap i tekniken och få ett ökat ansvarsområde, kan Du utbilda dig till flygtekniker. Denna utbildning ger Dig större valmöjligheter till arbete inom det flygtekniska området; alltifrån att arbeta med flygutprovning och stridsflygplan i Sverige, till olika stora passagerarflygplan, både inom och utanför Sverige.

En godkänd yrkesexamen som flygmekaniker vid Nyköpings gymnasium ger Dig grundläggande behörighet till högskolestudier.

Nedanför ser du hur du kan fortsätta till flygtekniker.

Oavsett hur långt Du strävar i Din utveckling inom den unika flygvärlden så kommer vi, som Dina lärare och instruktörer vid Flygteknik Technical Training, hjälpa Dig nå Dina mål och drömmar i flygområdet – till ett jobb med möjlighet att ha hela världen som arbetsplats.

Om du har frågor, kontakta Lena Bergman, Studie- och yrkesvägledare på tel.nr:

tel. 0155-45 76 98  lena.bergman@nykoping.se

 

Flygtekniker

Jobbet och framtiden
Flygteknikern arbetar med hela flygplanet och ofta som lagledare. Flygteknikern har ett ansvar för att kontroller och underhåll är korrekt utförda.

Vi lever i en krympande värld. Avstånd mellan länder minskar i samma takt som transportmedel utvecklas och förfinas. Flyghistorien är inte mer än 100 år men på denna relativt korta tid har det hänt mycket både inom flygplanskonstruktion och inom området säkerhet. Oavsett hur framtiden ser ut kommer det alltid att finnas behov av duktiga flygtekniker(även inom andra branscher, såsom exempelvis inom kärnkraftsindustrin) i Sverige och, framförallt, utomlands. Efterfrågan på flygtekniker förväntas öka.

Allt det här kommer Du att kunna
Flygteknikerutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som ger Dig fördjupade kunskaper om luftfartygskonstruktion, funktion och verkningssätt samt färdigheter i service, underhålls-, reparations- och modifieringsarbete. Du kommer också att lära Dig om säkerhetsföreskrifter, analys/diagnostisering och luftfartsbestämmelser i deras tillämpning. Skolan lägger stor vikt vid att Du får utveckla Din förmåga att använda modern informationsteknologi samt en djupare insikt om datateknikens användning inom det flygtekniska området.

Behörighetskrav
Flygteknikerutbildningen bygger på nationellt program från gymnasieskolan med tilläggskravet goda kunskaper i matematik, fysik och engelska. Kunskaper från den gymnasiella flygmekanikerutbildningen underlättar studierna till flygtekniker.

Om du har frågor, kontakta Lena Bergman, Studie- och yrkesvägledare på:

tel. 0155-45 76 98  lena.bergman@nykoping.se

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat följer en 2-årig praktikperiod vid något svenskt eller utländskt flygbolag.

 

 

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Flygteknik Technical Training
General Schybergsväg 12-14
611 92 Nyköping

Kontakt:
0155-248987
nykopingsgymnasium.skavsta@nykoping.se

Riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål

Välkommen på Öppet hus

2018-11-17 10:00 - 14:00

Plats: General Schybergs väg 12-14, Nyköping

Är du nyfiken på hur det skulle vara att läsa till Flygtekniker?
Lördagen den 17 november har vi öppet hus på Flygteknik Technical Training. Ta med en kompis eller vårdnadshavare och besök oss.
På plats kommer det finnas lärare och elever och det finns möjlighet för dig att titta runt i våra lokaler, få information och ställa frågor.

Hoppas vi ses!