Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka

Besök oss i monter F02:43

Om utställaren

Program

Öppet hus

Skolan är kreativ och studieinriktad samt med internationella kontakter och många samarbetspartners. Vi finns nära allt, mitt i centrum vid Lindens torg. Låt din karriär starta hos oss. Skolan har ett stort nätverk för ett givande samarbete med näringslivet, vilket bidrar till bra och unik praktik, arbete med internationella projekt, kontakter för ett fortsatt yrkesliv samt även sponsring med speciella material och produkter som vi använder i undervisningen.

Några exempel på tidigare samarbetspartners är Amsii, Fastighetsbyrån, Poseidon, Tjolöholms slott samt Hotell Oliva Nova i Spanien. Dina lärare har arbetslivserfarenhet och stort branschkunnande utöver sin pedagogiska bakgrund. De strävar efter att arbeta ämnesövergripande, med ett helhetstänk och verklighetsanknutet för att ge dig en känsla av att skolan och världen utanför är tätt sammanknutna. Det du lär dig hos oss kommer ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas med vidare studier och ditt framtida yrke.

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Nytatan 17

Postadress:

434 30 Kungsbacka

Kontakt:
0300-56 63 40
kungsbacka@dbgy.se

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder fram till en högskoleförberedande examen.
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Öppet hus

2018-10-22 17:00 - 19:00

Plats:

Öppet hus

2018-12-08 12:00 - 14:00

Plats:

Öppet hus

2019-01-23 17:00 - 19:00

Plats: