Cybergymnasiet

Besök oss i monter G01:26

Om utställaren

Program

Öppet hus

Den lilla skolan där alla känner varandra

Centralt placerad vid Järntorget ligger CyberGymnasiet i
Göteborg. Hos oss blir alla elever sedda och alla känner alla.
Det skapar en trygg miljö och en skön stämning på skolan. Hos
oss trivs våra elever!

Med en bra lunch, eget fik, bibliotek och aktiviteter efter skoltid
inom vårt Lärande Fri Tid koncept har vi en bra och kreativ
studiemiljö.

Vår personal har ett stort engagemang kring eleverna. Våra
duktiga pedagoger arbetar målinriktat med elevernas olika
styrkor så att de får en bra grund till högre studier, yrkesliv och
vuxenlivet i stort.

Välkommen till CyberGymnasiet Järntorget

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Cybergymnasiet Göteborg
Pusterviksgatan 9
413 01 Göteborg

Postadress:

Cybergymnasiet Göteborg
Pusterviksgatan 9
413 01 Göteborg

Kontakt:
031-762 55 50
goteborg@cybergymnasiet.se

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder fram till en högskoleförberedande examen.
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Introduktionsprogram – Preparandutbildning (IMPRE)

Preparandutbildning är för dig som vill gå ett nationellt program men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.
Utbildningen ska vara högst ett år. Utbildningen kommer först och främst att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt program. Du kan också läsa kurser från nationella program och utbildningen kan innehålla andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. När du uppnår behörighet till ett nationellt program kan du, om det finns plats, tas in på det programmet.

Du kan välja att gå Preparandutbildning även om du är behörig till ett yrkesprogram. Det väljer du i så fall för att du vill få behörighet till ett högskoleförberedande program.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Öppet Hus – CyberGymnasiet Järntorget

2018-10-18 17:30 - 19:30

Plats: Pusterviksgatan 9, 413 01 Göteborg

Öppet Hus – CyberGymnasiet Järntorget

2019-01-22 17:30 - 19:30

Plats: Pusterviksgatan 9, 413 01 Göteborg