Chalmers tekniska högskola

Om utställaren

Chalmers Tekniska Högskola erbjuder ingenjörs-, högskoleingenjörs-, sjöfarts- och arkitekturutbildningar på högskolenivå. Besök oss för att få inspiration gällande vilken väg du kan välja genom gymnasiet för att på bästa sätt förbereda dig för en av våra högskoleutbildningar i framtiden!

Hemsida Facebook