Burgårdens utbildningscentrum med August Kobb

Besök oss i monter F02:09

Om utställaren

Program

Öppet hus

Du hittar oss på evenemangsstråket – mellan Scandinavium och Ullevi.

Burgården är en anrik skola med en genuin mix av tradition och nytänkande. I huvudsak erbjuder vi yrkesutbildningar men även Samhällsprogrammet och det Naturvetenskapliga programmet via Lärcentrum, läs mer om dem under respektive program under fliken Utbildningar här på hemsidan. Vi erbjuder också utbildning inom AST enheten och Introduktionsprogrammen. Till Burgården hör också estetprogrammet med Ny Musik samt August Kobbs Gymnasium.Vi har många styrkor på vår skola. Här berättar vi om några av dem.

Bra lärare som är behöriga pedagoger.

Utmärkande för majoriteten av våra lärare är att de är erfarna både som lärare och har en bakgrund inom det yrke som de undervisar i. Det gör att kopplingen mellan skola och yrkesliv blir naturlig. Lärarna har också lärarexamen. De är engagerade och eleven står alltid i centrum.

APL = Arbetsplats Förlagt Lärande

Då vi är en kommunal skola som har funnits länge har vi ett mycket väl upparbetat kontaktnät med arbetsplatser i och kring Göteborg, där våra elever genomför sin APL. Många gånger leder praktiken till jobb för våra elever.

Fina ändamålsenliga lokaler

APL är viktigt och våra elever på yrkesprogrammen får minst 16 veckors praktik under sin studietid. Men för att lära sig ett yrke från grunden tycker vi att det är viktigt att skolans lokaler är anpassade för en modern och ändamålsenlig lärandemiljö. Därför satsar vi på laborativa, praktiska undervisningslokaler, som exempelvis frisörsalong, djurhus och gym.

God mat

I matsalen serveras flera olika rätter varje dag att välja mellan. All mat lagas på skolan. Via matrådet påverkar eleverna matsedeln och resultatet är mycket god och näringsrik mat. Det finns också möjlighet att köpa frukost för den som önskar.

Hjälp och stöd under utbildningen

Vi tror att alla elever kan nå längre med sin utbildning än vad de själva tror är möjligt. Därför har vi flera specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor på skolan. Vi har också tillgång till psykolog.

I vårt bibliotek och kunskapsportal erbjuds dagligen läxhjälp av behöriga lärare.

Alla elever har tillgång till en egen bärbar dator under hela sin studietid.

Centralt läge med goda kommunikationer

Skolan ligger på Skånegatan, mitt på evenemangsstråket. Det är lätt att ta sig till skolan, även om man reser från någon av våra kranskommuner.

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Skånegatan 20.

Postadress:

402 20 Göteborg

Kontakt:
031-3670200
info.burgarden@educ.goteborg.se

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på utbildningsinfo.se

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

 

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se 

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Preparandutbildning (IMPRE)

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

Språkintroduktion

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och kan också innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Språkintroduktion IMSPR

Utbildning för särskild målgrupp

yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Öppet hus

2017-11-11 10:00 - 14:00

Plats: Burgårdens utbildningscentrum (Skånegatan 20) och August Kobbs gymnasium (Levgrensvägen 7)

Öppet hus

2018-01-24 18:00 - 20:00

Plats: Burgårdens utbildningscentrum (Skånegatan 20) och August Kobbs gymnasium (Levgrensvägen 7)