Bollerups Naturbruksgymnasium

Besök oss i monter F01:19

Om utställaren

Program

Öppet hus

Stiftelse och skola
– kunskap och vänner för livet

Över 200 elever pluggar och bor på Bollerup, de inriktar sig antingen på lantbruk eller häst. Här finns utrymme både för dem som vill jobba direkt efter gymnasiet och de som vill plugga vidare, för de som vill ta med sig egna djur och de som inte gör det. På Bollerup är det viktigaste elevernas utveckling, djurens och naturens bästa, gemenskapen som skapar vänskapsrelationer för livet.

Välkommen till Bollerup!

Hemsida Facebook
Besöksadress:

Bollerup Lantbruksinstitut Naturbruksgymnasium
27394 Tomelilla

Postadress:

Bollerup Lantbruksinstitut Naturbruksgymnasium
27394 Tomelilla

Kontakt:
0417-185 00
info@bollerup.se

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.
Det finns fem olika program: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får man ett studiebevis.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer på Utbildningsinfo.se 

Riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål

Särskild variant

En särskild variant är en gymnasieutbildning där hela eller delar av utbildningens inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet.

Läs mer på Utbildningsinfo.se

 

INFORMATIONSDAG

2018-10-13 13:00 - 16:00

Plats: Samling i idrottshallen med information, därefter rundtur i verksamheten

INFORMATIONSDAG

2019-01-26 13:00 - 16:00

Plats: Samling i idrottshallen med information, därefter rundtur i verksamheten