Boka en språkguide

Våra språkguider finns på plats för att stötta elever och föräldrar som är nya med svenskan. Under det bokade passet ges både möjlighet till en introduktion över det svenska skolsystemet och språkstöd i samtal med skolor, företag och studie- och yrkesvägledare.

Språk: Språkguiderna talade 2018 arabiska, östassyriska, dari, persiska, somaliska och tigrinja. Språk kan tillkomma eller försvinna inför 2019 års mässa, mer info kommer längre fram.

Var och när: Information kommer längre fram.

Bokning: Info om bokning kommer längre fram.

I mån av tid kan guiderna hjälpa till på drop in, men språkguiderna är populära och vi rekommenderar dig att boka en tid för att vara säker på att få hjälp. Guiderna går att boka in för grupper eller individuellt.

 

Om guidningen

Språkguiderna inleder sin guidning med en introduktion som tar 10-15 minuter.

De ger då en översikt över det svenska skolsystemet och beskriver vad en gymnasieexamen innebär i Sverige. De förklarar vad som skiljer introduktionsprogram från yrkesprogram och högskoleorienterade program och ger information om behörighetskrav till nationella program.

Efter introduktionen hjälper språkguiderna eleverna att formulera frågor till skolrepresentanterna och orienterar dem bland de olika gymnasieskolornas montrar. Slutligen finns de i mån av tid till hands som språkstöd i vägledningssamtal vid SYV-montern.

Om tiden räcker till kan GR:s språkguider även finnas till hand och guida eleverna även i Future Skills-delen, där det möjliggörs för eleverna att testa olika yrken.