Skarpa uppdrag för elever under Gymnasiedagarna och Future Skills

På årets mässa var det inte bara eleverna i grundskolan som gavs möjlighet att tänka på framtiden. Kopplat till mässan fick nämligen gymnasielever från fyra olika program uppleva vad det framtida yrkeslivet kan föra med sig genom att utföra skarpa ”case” kopplade till sina utbildningar.

Göteborgsregionen (GR) som arrangerade mässan ville involvera gymnasieeleverna för att bidra till en stärkt koppling mellan skola och arbetsliv, då skolans arbete kunde planeras utifrån ”casen”. Just kopplingen till arbetslivet var även uppskattad hos eleverna:

– Det vi gör här känns på riktigt. Det har varit lärorikt och kul att jobba i team, att ta in allas idéer och skapa en produkt som vi kan leverera, säger några av eleverna från Estetiska programmet med inriktning Tv-produktion.

Två olika film-uppdrag

Eleverna från Estetiska programmet arbetade under mässan i olika team med att producera filmer som synliggjorde alla aktiviteter som skedde under mässan. Filmerna sändes på storskärm på mässans stora scen och publicerades även i våra sociala medier.

Inför eventet arbetade även elever från Samhällsprogrammet journalistik och media med två olika reportage-filmer riktade till målgruppen unga besökare. Filmerna skulle göra dem medvetna och nyfikna på branscherna på området Future Skills.

Frida Rudebo, som arbetade med kommunikationen kring mässan, uppskattade filmerna:

– Genom filmerna kunde jag både innan, under och efter eventet synliggöra mässans aktiviteter genom våra sociala kanaler. De var riktigt bra gjorda och jag involverar gärna elever vid framtida event!

Vill du se filmerna?

Guidning och besöksundersökning

Om du besökte årets mässa är sannolikheten stor att du träffade någon av gymnasieeleverna. Elever från Hotell och Turismprogrammet agerade besöksvärdar och hjälpte till att ta emot och guida de drygt 32 000 besökarna. Även här var kopplingen till arbetslivet uppskattad:

-Det är kul att var här på Svenska Mässan och få uppleva och göra det som vi teoretiskt lär oss i skolan. Jag blir sugen på att jobba med event! säger en av eleverna.

Från Handelprogrammets inriktning Event och Marketing skapade eleverna enkäter som de sedan använde för att genomföra besöksundersökningar på plats. Resultatet ska i nästa vecka redovisas för GR:s projektgrupp för mässan.

Intresset från skolorna att låta eleverna arbeta med uppdrag genom Gymnasiedagarna och Future Skills var stort. Förfrågan skickades ut till alla gymnasieskolor i regionen i maj och principen först till kvarn gällde. 

 

Kontaktperson på Göteborgsregionen (GR)

Andréa Kihl: Andrea.Kihl@grkom.se