Så samverkar skolorna och företagen vid årets evenemang

Idag arrangerades en förträff för skolor, företag och branscher som medverkar vid Gymnasiedagarna och Future Skills 2018. Ett mål med årets evenemang är att bygga ännu starkare broar mellan gymnasieskolorna på Gymnasiedagarna och de medverkande vid Future Skills.


–Det är viktigt att medverkande skolor, företag och branscher känner till varandras verksamheter för att kunna hänvisa eleverna till varandra, förklarade Lena Sjöstrand, projektledare för FutureSkills i anslutning till Gymnasiedagarna.

Under en workshop fick samtliga medverkande sitta i blandade grupper för att diskutera och utbyta erfarenheter kring hur vi tillsammans kan samverka bättre för att hjälpa eleverna att göra välgrundade val samt vilka effekter detta kan ge. Henrik Jutbring, som forskat om social marknadsföring och evenemang vid Handelshögskolan, berättade om hur ett ett evenemang kan förändra attityder och beteenden.

 

Prova på-aktiviteter

Information gavs också om det prova på-koncept som GR utvecklar i samarbete med WorldSkills Sweden inom ramen för det ESF-finansierade projektet Yrkesutbildning ett smart val! Konceptet kommer att pilottestas under Future Skills och går ut på att eleverna får testa och jämföra sina färdigheter mot en yrkeskunnig person eller mot en kompis.

– Detta blir en av alla möjligheter som eleverna får för att prova på olika yrken vid årets evenemang, berättade Emma Theiland Nilsson som arbetar med konceptet.

 

Vinster med en samlad arena

En panel bestående av representanter från både bransch, skola och offentlig sektor diskuterade fördelarna med att kombinera två mötesarenor, om vinsterna med att besökaren kan bli intresserad av ett jobb eller arbetsplats och på samma plats kunna besöka skolor som erbjuder utbildningen. De menade också att det är viktigt att prata med varandra och synas på varandras arenor samt hur betydelsefulla vårdnadshavarna är i sina barns framtida val.