Nytt prova på-koncept

Utöver de möjligheter som utställande företag och branscher erbjuder för att prova på deras yrken kommer det i år att finnas ett koncept för att prova på olika arbetsuppgifter och tävla mot proffs eller vänner.

 

Tid

I G-hallen (Future Skills-delen) kontinuerligt under hela mässan.

 

Vad går konceptet ut på?

På uppdrag av WorldSkills Sweden och det ESF-finansierade projektet Yrkesutbildning ett smart val! utvecklar Göteborgsregionen (GR) ett prova på-koncept som ska ge ungdomar möjligheter att prova på olika aktiviteter kopplat till yrken och testa sina intressen och talanger. Målet är att attrahera ungdomar att söka en yrkesutbildning samt att bidra till att deras studie- och yrkesval inte baseras på faktorer så som kön, social eller kulturell bakgrund samt funktionsvariationer.

Konceptet kommer att testas och introduceras under Gymnasiedagarna & Fututre Skills. Här får eleverna testa och jämföra sina färdigheter mot en yrkesverksam eller yrkeskunnig person eller varför inte mot en kompis? Momenten som testas är korta och går att mäta i tid eller genom poäng. På så vis går konceptet att använda i tävlingsform likt mindre speedtävlingar eller enbart fungera som inspiration.

Utöver prova på kommer det i montern att finnas information om vilka skolor som erbjuder utbildningar kopplat till yrket som presenteras. Aktiviteterna i prova på-montern kommer att live-sändas på scenen för att skapa ytterligare uppmärksamhet och få fler personer intresserade av att prova på.

För att läsa mer om Yrkesutbidning ett smart val! besök http://worldskills.se/vad-vi-gor/ett-smart-val/.