Ny lärarhandledning och regionens största föräldramöte

Utöver den helt nya prova på-ytan Future Skills bjuder årets upplaga av Gymnasiedagarna på mängder av spännande nyheter. I dagarna lanseras en ny lärarhandledning som ska stärka elevernas valkompetens och förbereda dem inför besöket på mässan. Dessutom välkomnas för första gången regionens alla föräldrar till ett informativt och inspirerande föräldramöte i samverkan med Skolverket och World Skills Sweden.

Ny lärarhandledning
Materialet bygger på den lärarhandledning som GR Skola Arbetsliv tog fram på uppdrag av Skolverket inför EuroSkills 2016. Förra årets handledning har varit välanvänd ute på skolorna och en utvärdering visar att den hjälpt elever att granska sina valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör framtiden.

Genom medel från World Skills Sweden har materialet nu omarbetats för att kunna användas vid olika typer av skola och omvärlds-aktiviteter, som exempelvis studiebesök, föreläsningar och mässor. Samtliga övningar i materialet har tydliga kopplingar till läroplanen och ämnenas kursplaner, allt för att hjälpa skolorna att göra besöket på Gymnasiedagarna och Future Skills till en naturlig del av det pågående arbete med skola-arbetslivssamverkan.

Du hittar lärarhandledningen och inbjudna till föräldrarmötet här http://gymnasiedagarna.se/…/information-till-besokande-sko…/

Regionens största föräldramöte
Föräldrar och vårdnadshavare har en viktig roll när det kommer till att stötta sina barn inför gymnasievalet. För att inspirera, informera och stötta föräldrarna i den rollen anordnar Gymnasiedagarna regionens största föräldramöte, i samarbete med Skolverket. Inspiratören Micke Gunnarsson inleder med att vända på perspektiven kring gymnasievalets stress och press. Erfarna studie- och yrkesvägledare reder ut begreppen kring antagningsprocessen och experter från näringslivet svarar på frågan om var jobben kommer att finnas i framtiden.

Tid: Tisdag och onsdag kl. 17.30-18.45
Plats: Scenen vid entrén
Innehåll:
17.30 Micke Gunnarsson: Hjälp! Vad ska jag bli när jag blir stor?
18.15 Hur ser arbetsmarknaden ut de närmsta åren?
18.25 Gymnasievalets utmaningar och möjligheter
18.35 Frågestund

Kontaktperson för frågor om den nya lärarhandledningen: Emma Theiland Nilsson emma.theiland-nilsson@grkom.se