Gymnasiedagarna och Future Skills – höstens mässa inför gymnasieval och framtid

Efter 17 år som Göteborgsregionens årliga mässa för elever som ska välja till gymnasiet presenteras nu Gymnasiedagarna 2.0 – med Future Skills. Syftet är att låta unga personer och deras vårdnadshavare, skolpersonal och vägledare ta del av regionens arbetsmarknad och förberedas inför kommande studie-och yrkesval.

I december 2016 genomfördes EuroSkills i Göteborg, som lockade över 65 000 besökare. Som ett tydligt arv efter detta skapas nu den nya mötesplatsen Future Skills i anslutning till Gymnasiedagarna, som i år blir större än någonsin. Förutom de flesta gymnasieskolorna i regionen och ett flertal skolor med riksintag fylls mässgolvet i år med regionens arbetsmarknad och eftergymnasiala utbildningsaktörer.

Här får besökarna prova på yrken, bli inspirerade för framtiden och skaffa ny kunskap om olika branscher. Därtill arrangeras Göteborgsregionens största föräldramöte inne i mässhallen.

– Det känns väldigt bra att vi nu tar steget att utveckla Gymnasiedagarna tillsammans med skolan och arbetslivet, inte minst med tanke på de stora utmaningar kring kompetensförsörjning som regionen står inför, säger Bengt Randén, utbildningschef vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

I augusti kommer också en uppdaterad version av den välanvända lärarhandledningen som GR Utbildning på uppdrag av Skolverket och WorldSkills Sweden tog fram inför EuroSkills att finnas tillgänglig på gymnasiedagarna.se. Allt för att ge alla unga lika möjlighet att göra välgrundade studie- och yrkesval – innan, under och efter mässan.

Future Skills är ett samarbete mellan GR, Business Region Göteborg, Näringslivsgruppen och Arbetsförmedlingen.

 

Kontakt Future Skills: futureskills@grkom.se

Kontakt Gymnasiedagarna: gymnasiedagarna@grkom.se