Gymnasiedagarna 4:e dagen

Gymnasiedagarna 4:e dagen
– En mindre mässa för dig som ska söka till gymnasiesärskolan

Gymnasiedagarna 4:e dagen är en mässa för elever som ska söka till gymnasiesärskolan och deras vårdnadshavare. Här medverkar bara skolor som erbjuder utbildningar inom gymnasiesärskolan. Detta för att eleverna under en kväll ska kunna möta de skolor och program som de är intresserade av, i en lugnare miljö än på den stora mässan.

Medverkande skolor:
Alströmergymnasiet, Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium, Frejagymnasiet, Göteborgs gymnasiesärskolor/Område GS, Hulebäcksgymnasiet, Lerums Gymnasium, Nösnäsgymnasiet, Olinsgymnasiet, Partille Gymnasium, Trekungagymnasiet, Uddevalla Gymnasiesärskola, Utsikten Scandinavian School och Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Dessa skolor medverkar även på Gymnasiedagarna 10-12 oktober på Svenska Mässan.
Studie- och yrkesvägledare från särskolan finns på plats i studie- och yrkesvägledningsmontern den 10 oktober kl. 12:00-20:00

Gymnasiedagarna 4:e dagen arrangeras veckan efter Gymnasiedagarna på Svenska Mässan och besöket är kostnadsfritt.

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg
Tid: 19 oktober kl. 17.00–20.00